Philips Hue

Personuppgiftsmeddelande

Senast uppdaterat: april 2021

På Signify tar vi din integritet på största allvar.

Signify är företaget som utvecklar Philips Hue-produkterna och tjänsterna under Philips Hue-varumärkena. Användningen av Philips-varumärket för Philips Hue-produkter och -tjänster är exklusivt licensierad till Signify av Royal Philips.

Personuppgiftsskydd är en viktig del av utvecklingen av alla produkter och deras funktioner. Eftersom framgångsrika relationer kräver ömsesidigt förtroende och ömsesidig förståelse eftersträvar vi fullständig öppenhet kring hur vi hanterar dina personuppgifter. Tänk på att personuppgifter (i detta Meddelande benämner vi dessa ibland även som ”dina data” eller ”dina uppgifter”) avser all information eller alla uppgifter som vi direkt eller indirekt kan identifiera dig med. Det kan till exempel vara identifierare som förnamn och efternamn, en e-postadress och ett telefonnummer.

Vi har utarbetat detta Personuppgiftsmeddelande (som vi även benämner ”Meddelande”) för att hjälpa dig förstå vilka vi är, vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem, vad vi gör med dem, vilka rättigheter och val du har när det gäller dina personuppgifter och hur du kommer i kontakt med oss om du har frågor.

Vi uppmuntrar dig att ta dig tid att läsa igenom hela detta Meddelande. Om du inte godkänner Personuppgiftsmeddelandet ska du inte lämna dina personuppgifter till oss.

Detta Sekretessmeddelande omfattar Philips Hue-systemet, vårt ekosystem, och informerar dig om vilka personuppgifter vi samlar in när du interagerar med oss. Detta sker till exempel när du ger oss data, när du registrerar dig för ett konto eller köper en produkt direkt via vår webbutik. Läs mer om vilka datakällor vi använder samt i vilket syfte och vilken typ av personuppgifter som vi behandlar.

Vi använder cookies och andra spårningstekniker. Mer information om när och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina cookieinställningar hittar du i vårt Cookiemeddelande. Du kan också läsa mer om det här nedan. 

Våra tjänster, webbplatser och mobilappar är framtagna och avsedda att användas av vuxna personer. Läs mer om vilken rättslig grund för personuppgiftsbehandling vi kan ha och hur vi skyddar barn.

Vilket ansvar har du? Vi uppmuntrar dig att ta kontroll över dina personuppgifter och ta reda på vilka valmöjligheter du har. Om du har frågor om detta meddelande eller andra frågor som rör dina personuppgifter eller rättigheter som registrerad kan du kontakta oss.

Vi kan använda dina personuppgifter för att ge dig bästa möjliga upplevelse, från det att du börjar undersöka möjligheten att använda en Philips Hue-produkt, genom att förbättra våra produkter utifrån din feedback, erbjuda kundsupport och anpassad marknadsföring. Läs mer om hur vi använder dina personuppgifter.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter? Läs mer om hur länge vi behåller dina personuppgifter och vilka kriterier vi använder för att avgöra lagringstiderna.

Hur säkrar vi dina personuppgifter? Läs mer om vilka åtgärder vi vidtar för att garantera att dina personuppgifter är säkra hos oss.

Vi säljer inte och hyr inte ut dina personuppgifter. Vi delar bara dina personuppgifter under vissa omständigheter. Läs mer. 

När vi överför dina personuppgifter till andra länder skyddar vi dina uppgifter med en mängd tekniska, organisatoriska och juridiska åtgärder. Klicka här för att läsa mer. 

Läs mer om vilka vi är och vad vi menar med ”vi”. 

i uppdaterar det här Personuppgiftsmeddelandet när det behövs för att återspegla ändringar i våra produkter eller deras funktion. Om ändringarna är betydande eller får konsekvenser för dina rättigheter enligt det här Personuppgiftsmeddelandet kommer vi att ge dig mer information och underhålla tidigare versioner som referens. Tidigare versioner av vårt Personuppgiftsmeddelande finns i arkivet. 

Cookies-ikon

Detta Sekretessmeddelande omfattar Philips Hue-systemet, vårt ekosystem, och informerar dig om vilka personuppgifter vi samlar in när du interagerar med oss. Detta sker till exempel när du ger oss data, när du registrerar dig för ett konto eller köper en produkt direkt via vår webbutik. Läs mer om vilka datakällor vi använder samt i vilket syfte och vilken typ av personuppgifter som vi behandlar.

Om-ikon

NÄR GÄLLER DETTA PERSONUPPGIFTSMEDDELANDE?

Philips Hue är inte bara en smart ljuskälla, det är också ett smart ekosystem för belysning. Philips Hue-systemet består av olika delar och funktioner som kräver olika typer av personuppgiftsbehandling.

Detta Personuppgiftsmeddelande omfattar vårt Philips Hue-system, till exempel:

 • när du besöker eller använder våra webbplatser, appar eller sociala mediekanaler
 • när du skapar ett konto hos oss
 • när du köper våra produkter direkt från vår Philips Hue-webbutik
 • när du använder våra Philips Hue-produkter, deras funktioner eller appar
 • när du prenumererar på våra nyhetsbrev, kampanjer eller andra marknadsföringsinitiativ
 • när du kontaktar eller interagerar med vår kundservice eller
 • när du i annat fall interagerar med oss eller vårt system.

Om du inte berörs av just detta Personuppgiftsmeddelande för Philips Hue kommer dina personuppgifter att omfattas av ett annat personuppgiftsmeddelande. Om andra personuppgiftsvillkor eller personuppgiftssmeddelanden gäller rekommenderar vi dig att läsa dessa. All information om vår personuppgiftsbehandling finns samlad i vårt Signify Privacy Center

VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?

Vi behandlar olika personuppgifter om dig beroende på hur du interagerar med oss (till exempel online, offline, via telefon eller liknande) och vilka produkter du köper från oss eller hur du använder dem.

Viss personuppgiftsbehandling är nödvändig för att våra produkter ska fungera som avsett eller för att förse dig med vissa produktfunktioner. Om du väljer att inte dela dessa data med oss kommer du inte heller att komma åt alla funktioner i våra produkter, system eller appar. Om du till exempel väljer att inte aktivera platsåtkomst i din telefon för vår mobilapp kommer vår app inte att kunna veta när du kommer hem och därför kommer de rutiner för hemma och borta som du konfigurerar – vilka är beroende av att vår mobilapp vet var du befinner dig – inte att fungera.

Vi behandlar också dina personuppgifter om du frivilligt delar dem med oss. Denna typ av data ger dig mer personliga upplevelser, till exempel namnen du ger dina Philips Hue-produkter.

Nedan har du en översikt över de allmänna kategorierna av personuppgifter som vi samlar in, beroende på hur du väljer att använda våra produkter, system eller appar:

Källa

Syfte med behandlingen

Exempel på data som behandlas

Philips Hue-kontodata

Om du skapar ett konto hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna skapa och underhålla kontot.

Om du registrerar dig direkt hos oss kan de behandlade personuppgifterna innehålla ditt fullständiga namn, din e-postadress, ditt lösenord, ditt land och ditt språk.

Om du bestämmer dig för att använda inloggningsalternativ från tredje part för att skapa kontot kan vi få viss ytterligare profilinformation som till exempel din e-postadress och ditt kontonamn.

Om du ansluter en produkt kommer den att ingå i ditt Philips Hue-konto.

Inköpsdata

Om du köper en produkt direkt från vår webbutik använder vi dina personuppgifter för att genomföra ditt köp.

Observera att det är en tredje part som tillhandahåller funktionerna som behandlar din betalning i våra webbutiker. Vi lagrar inga kredit- eller betalkortsuppgifter och hanterar inte någon annan del av betalningsprocessen som exempelvis bedrägerikontroll. Detta är det en tredje part som sköter. Vi får begränsad information från denna tredje part, till exempel bara de sista fyra siffrorna på kortet eller om betalningen lyckades eller inte. Behandlingen av sådan information omfattas av Luzern Technology Solutions Limiteds personuppgiftsmeddelande, som finns att läsa här: https://luzern.co/privacy-policy/.

När du köper en produkt direkt från oss kan vi samla in följande personuppgifter:

·       Beställningsinformation som kontaktuppgifter, leverans- och fakturadress och faktureringshistorik.

·       Information om produkten du har köpt.

·       Betalningsstatus (om betalningen lyckades eller inte).

·       Leveransinformation och, när så är tillämpligt, information om retur eller byte.

Kundservicedata

Vi använder personuppgifter för att kunna ge dig kundsupport, svara på dina frågor, uppfylla din begäran och leverera relevant kundservice. Vi kan också använda dessa personuppgifter för att förbättra och anpassa våra produkter och deras funktioner och för att utbilda våra medarbetare i kundservice.

 

När du kontaktar vår kundsupport eller när du kommunicerar med någon av våra kundservicemedarbetare via e-post, telefon, sociala mediekanaler eller liknande behandlar vi följande personuppgifter:

·       Inspelningen av ditt samtal, vid behov, förutsatt att du har gett ditt samtycke till det.

·       Dina frågor eller din begäran som du framför.

·       Status på din begäran.

·       Eventuella datakällor som är tillgängliga för oss, om det är nödvändigt att använda dessa för att kunna ge dig kundsupport.

Cookies och data från annan liknande spårningsteknik

Dessa data använder vi för att tillhandahålla de funktioner du begär, för säkerhetsändamål, för att förbättra vårt ekosystem när så är tillämpligt, för anpassning och för våra marknadsföringsinsatser. 

Vilka data som behandlas beror på vilka val du har gjort.

Normalt behandlar vi följande information:

·       Användarunikt ID (lagrat i en cookie i spårningssyfte och kan lagras på våra servrar).

·       Cookieinformation avseende IP-adress, refererande URL, webbläsare och operativsystem.

·       CSS-animationer och dynamiskt innehåll.

·       Besökares klickningar/tryckningar på element, ändringar av inmatningsfält (till exempel textfält, CSS-väljare eller tidsstämpel).

·       Element- och sessionsmetadata, inmatning i fält, systemfel, fönsterstorlek och ändringar i storlek, muspekarposition, ögonblicksbild av sida, om en användare klickade på en e-postlänk eller inte samt andra händelser. Sådan information kan identifiera dig.

Vi registrerar inte tangenttryckningar.

Användningsdata relaterade till våra produkter och deras funktioner

Dessa data använder vi för att tillhandahålla de funktioner du begär och, när så är tillämpligt, för att förbättra eller utveckla våra produkter och nya tekniker via analyser, för anpassning av våra produktfunktioner och för våra marknadsföringsinsatser. 

·       Enhetsinformation.

·       Logginformation.

·       Platsinformation – i den utsträckning detta är absolut nödvändigt för att vi ska kunna göra det möjligt för dig att använda våra tjänster så som du önskar. Detta är till exempel nödvändigt i vår Philips Hue-app för att belysningen ska kunna styras på korrekt sätt via vissa rutiner du väljer att konfigurera, till exempel vid tiden för soluppgång och solnedgång på din plats eller när du kommer hem eller går hemifrån. Platsdata som tillhandahålls av din enhet med hjälp av dessa tjänster kommer att finnas kvar i din enhet och i Philips Hue Bridge. När det gäller vår Philips Hue Bluetooth-app tillhandahålls platsdata via ditt operativsystem eftersom det är ett krav när Bluetooth aktiveras för belysningen. Din platsinformation kommer inte att delas med oss.

·       Annan information om din användning av våra produkter, annan information om din installation.

Data om feedback online

Dessa personuppgifter använder vi för att andra användare ska få ta del av värdet av våra erbjudanden.

 

När du använder denna funktion behandlar vi följande personuppgifter:

·       Din kommentar och recension.

·       Din identitet (om den är angiven).

Data om utlottningar och tävlingar online

Dessa personuppgifter använder vi för att du ska kunna registrera dig för tävlingen, undvika bedrägerier och dela ut priset samt för marknadsföringskommunikation, om du har samtyckt till det. 

Om du väljer att delta i våra tävlingar samlar vi, beroende på dina val, in följande personuppgifter:

·       Namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, annan information som behövs eller krävs enligt tävlingsvillkoren.

Social Listening-data

Dessa personuppgifter använder vi för att skaffa oss en övergripande bild av hur människor uppfattar oss och vårt varumärke och för att kunna lösa problem med våra produkter och produktfunktioner.

 

 

När du interagerar eller kommunicerar på sociala medier publikt behandlas dina personuppgifter av en tredje part som levererar Social Listening-tjänster till oss.

Beroende på vad du väljer att göra publikt kan de personuppgifter som samlas in bland annat vara information som namn, födelsedatum eller ålder, intressen och kommentarer samt innehåll du har lagt upp eller delat.

Användargenererat innehåll

Om du har godkänt det kan vi använda innehåll som du har publicerat online (till exempel bilder som du tagit eller videoklipp du spelat in som innehåller Philips Hue-produkter) för att visa dem för allmänheten i någon av våra kanaler.

De personuppgifter som behandlas beror på vilken information du har gjort publik. Personuppgifterna som samlas in kan innehålla information som användarnamn och kommentarer eller innehåll som du har lagt upp.

Tänk på att innehåll som du har accepterat att vi får ta del av kan ses av allmänheten. Innan du accepterar att vi får ta del av sådant innehåll bör du fundera över om du är bekväm med att dela personlig information om dig själv som kan bli synlig för andra.

Användarinteraktioner

Om du ändrar dina kontoinställningar, ditt användarnamn eller din status för samtycke till marknadsföring registreras dessa händelser av våra serversystem.

Serversystemen samlar in följande information som kan betraktas som personlig information:

·       Din begäran om ändring.

·       Tidsstämpeln för din begäran.

Kontaktformulär

Om du skickar in ett kontaktformulär eller registrerar dig för att prenumerera på våra nyhetsbrev eller marknadsföringserbjudanden behandlar vi vissa personuppgifter om dig.

De personuppgifter som du skickar in kommer att behandlas för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in. Normalt samlar vi in följande personuppgifter:

·       Fullständigt namn

·       E-postadress

·       Status och tidsstämpel för samtycke

Tredjepartsdata

Förutom våra webbplatser, appar och andra digitala kanaler kan vi dessutom få information om dig från andra källor. Dessa kan till exempel vara sociala medieplattformar, gemensamma marknadsföringspartner eller mer generellt leverantörer av produkter och produktfunktioner som kompletterar Philips Hue-ekosystemet som till exempel leverantörer av röstassistenter.

Om du till exempel styr Philips Hue-produkter genom att använda en röstaktiverad produkt (som Amazon Alexa, Apple Siri eller Google) uppmanas du att låta dessa enheter få ansluta till Philips Hue-systemet. När denna funktion aktiveras kan vi samla in och behandla funktionsdata (till exempel registreringsdata eller användnings- och diagnosinformation) och din användning av funktionen. Vi tar inte emot eller behandlar något ljud.

Data som behandlas är starkt beroende av vilka val du gör och vilka tredje parter som är inblandade. Om du vill få specifik information om detta kan du kontakta oss

Philips Hue-kontodata
Inköpsdata
Kundservicedata
Cookies och data från annan liknande spårningsteknik.
Användningsdata relaterade till våra produkter och deras funktioner
Data om feedback online
Data om utlottningar eller tävlingar online
Social Listening-data
Användargenererat innehåll
Användarinteraktioner
Kontaktformulär
Tredjepartsdata
Cookies-ikon

Vi använder cookies och andra spårningstekniker. Mer information om när och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina cookieinställningar hittar du i vårt Cookiemeddelande. Du kan också läsa mer om det här nedan.

Cookie är en allmän benämning för en liten textfil som kopplar en identifierare till en användare. En cookie kan samla in personuppgifter.

Mer information om hur vi använder cookies och andra spårningstekniker hittar du i vårt Cookiemeddelande (som finns på webbplatsen för Signify Privacy Center, se avsnittet ”Juridisk information”. Du kan styra hur cookies ska användas genom att ändra dina cookieinställningar.

Dina rättigheter och ditt ansvar-ikon

Vilket ansvar har du? Vi uppmuntrar dig att ta kontroll över dina personuppgifter och ta reda på vilka valmöjligheter du har. Om du har frågor om detta Meddelande eller andra frågor som rör dina personuppgifter eller rättigheter som registrerad kan du kontakta oss.

VILKET ANSVAR HAR DU?

Vi vill påminna om att det är ditt ansvar att säkerställa att de uppgifter du lämnar till oss är korrekta, fullständiga och aktuella. Om du lämnar personuppgifter om andra personer till oss är det dessutom ditt ansvar att samla in sådan information enligt lokala lagkrav. Du ska till exempel informera de personer vars personuppgifter du lämnar till oss om innehållet i detta Meddelande och inhämta deras samtycke i förväg.

Om du bestämmer dig för att sälja eller dela våra produkter med andra bör du vara medveten om att vissa produkter kan lagra personuppgifter om dig eller data om din användning av produkten lokalt. Om du avser att dela, returnera eller sälja enheten bör du därför säkerställa:

 • Om du ger utomstående åtkomst till din Hue Bridge eller Hue Sync box ska du känna dig bekväm med att dessa personer har möjlighet att komma åt den personliga information som finns lagrad i våra produkter.
 • Om du vill returnera eller sälja din enhet ska du göra en fabriksåterställning av produkten. Anvisningarna för hur du gör en fabriksåterställning finns i produktmanualen eller på vår webbplats (Hue Support).

I samtliga fall då du lämnar personuppgifter om någon annan person till oss som en del av din användning av vår produkt ska du först ha inhämtat samtycke från den personen innan du lämnar informationen till oss.

VILKA VALMÖJLIGHETER HAR DU?

Vi strävar efter att ge dig åtkomst till dina personuppgifter. Normalt kan du själv kontrollera dina personuppgifter (till exempel genom att logga in på ditt konto) och uppdatera, ändra eller, i vissa fall, ta bort dem. Här rekommenderar vi dig starkt att du tar kontroll över dina personuppgifter. Du kan utöva vissa rättigheter avseende de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har följande rättigheter:

Rätten att när som helst återkalla ditt samtycke. Du har rätt att återkalla ditt samtycke om du tidigare har gett oss ditt samtycke att behandla dina personuppgifter.

Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om behandlingen sker på annan rättslig grund än samtycke.

Rätt till tillgång till personuppgifter. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, få information om hur vi behandlar dem i vissa avseenden samt få en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rätt att verifiera och rätta personuppgifter. Du har rätt att verifiera att dina personuppgifter stämmer och få dem uppdaterade eller rättade.

Rätt att begränsa behandlingen. Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Vi kommer i detta fall inte att behandla dina personuppgifter i något annat syfte än att lagra dem.

Rätt att få personuppgifter raderade. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade av oss under vissa omständigheter.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format få ut dina personuppgifter och, om det är tekniskt möjligt, få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder. Denna bestämmelse gäller under förutsättning att dina personuppgifter behandlas automatiskt och att behandlingen grundas på ditt samtycke, på ett avtal som du är en del av eller på förpliktelser före avtalets ingående.

Rätt att inge klagomål. Du har rätt att inge klagomål hos en lokal dataskyddsmyndighet.

För frågor eller rimliga förfrågningar om hur vi skyddar dina personuppgifter eller som rör detta Meddelande i allmänhet kan du kontakta Signify Privacy Office:

 • Post: Signify – Att: Privacy Office – Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam. the Netherlands
 • Online: Signify Privacy Center, avsnittet ”Privacy request”.

Tänk på att det inte alltid är säkert att kommunicera via e-post. Ange därför inte någon känslig information i dina e-postmeddelanden till oss.

Vi kommer att göra vårt bästa för att behandla din begäran i tid och utan kostnad förutom då det skulle kräva en oproportionerligt stor insats. I vissa fall kan vi be dig identifiera dig innan vi kan börja behandla din begäran. Om du är missnöjd med svaret du har fått kan du inge klagomål hos en lokal dataskyddsmyndighet.

Dataanvändning-ikon

Vi kan använda dina personuppgifter för att ge dig bästa möjliga upplevelse, från det att du börjar undersöka möjligheten att använda en Philips Hue-produkt, genom att förbättra våra produkter utifrån din feedback, erbjuda kundsupport och anpassad marknadsföring. Läs mer om hur vi använder dina personuppgifter.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Som framgår ovan kan vi samla in dina personuppgifter från olika källor. Här nedan hittar du en översikt över de allmänna syften för vilka vi kan använda dina personuppgifter:

Syften

Exempel

Ingående och verkställande av avtal 

·       Försäljning, fakturering och leverans av produkter eller hantering av garantier

·       Registrering via mobilappar eller webbplatser

·       Erbjudande om produkter och produktfunktioner

·       Kommunikation om service eller transaktioner

Support (på din begäran)

Tillhandahållande av support via kommunikationskanaler, till exempel kundservice. Du kan ringa upp oss, chatta med oss eller skicka meddelanden till oss via sociala nätverk. Vi rekommenderar att du bara delar dina personuppgifter privat med oss. Vi gör vårt yttersta för att svara så snart vi kan via samma kanal eller annat lämpligt kommunikationsmedium.

Anpassad kommunikation

Anpassad e-post, meddelanden och andra digitala kanaler, till exempel mobilappar och sociala medier. Detta innefattar bland annat vissa marknadsundersökningar.

Anpassning av produkter och produktfunktioner

Anpassa våra produkter och deras funktioner genom att skräddarsy dem utifrån dina preferenser och intressen (till exempel via våra webbplatser eller appar).

Fullgörande av rättsliga förpliktelser

Lämna uppgifter till statliga institutioner eller tillsynsmyndigheter, när så är tillämpligt, i alla de länder där vi bedriver verksamhet, till exempel avseende avdrag för skatter och sociala avgifter, redovisningsplikt och anmälningsplikt, genomföra regelefterlevnadsrevisioner, tillmötesgå myndighetstillsyn och andra förfrågningar från statliga eller andra offentliga myndigheter, svara i rättsprocesser, till exempel vid editionsföreläggande, fullfölja juridiska rättigheter och möjligheter till prövning och hantera eventuella interna klagomål eller anspråk.

Försvar av rättsliga anspråk

Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk riktade mot oss.

Produktutveckling

Förbättra produkter, produktfunktioner eller mobilappar och utveckla nya tekniker eller funktioner. Detta innefattar bland annat vissa marknadsundersökningar.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER FÖR ANPASSAD KOMMUNIKATION, MARKNADSFÖRING OCH PRODUKTANPASSNING?

Vi kan använda dina personuppgifter för anpassad kommunikation, marknadsföring och produktanpassning. Vår strävan är alltid att göra våra produkter och deras funktioner sammanhangsbaserade så att de motsvarar dina preferenser och behov. För detta använder vi de data vi har för att erbjuda smartare och mer berikande upplevelser.

Vi kan anpassa vår kommunikation och andra produktfunktioner utifrån den information vi har tillgång till. Det gör att vi kan anpassa vår kommunikation för dig och visa relevant information och relevanta erbjudanden från Philips Hue på våra webbplatser, i våra mobilappar och via tredjepartswebbplatser.

Om vi till exempel vet att du nyligen har köpt en Bluetooth Philips Hue-glödlampa kan vi skicka anpassad marknadsföringskommunikation till dig för att informera om fördelarna med att lägga till en brygga i ditt ekosystem. I våra mobilappar kan vi inkludera anpassningselement. Om vi vet att du har försökt parkoppla en glödlampa med bryggan men stött på ett problem gör de här anpassningselementen att vi kan visa dig sammanhangsbaserade frågor och svar som hjälper dig att lösa problemet snabbt.

Om du inte känner dig bekväm med detta kan du när som helst antingen avregistrera dig för anpassad marknadsföring eller inaktivera anpassningsfunktionen via dina Philips Hue-appinställningar eller dina cookieinställningar.

Vår marknadsföringskommunikation:

Med ditt samtycke, eller när det är tillåtet enligt tillämplig lag, kan vi regelbundet skicka anpassad direktmarknadsföringskommunikation om våra produkter, tjänster, evenemang och kampanjer till dig.

Även om vi oftast använder oss av e-postkommunikation kan vi också kontakta dig via andra kanaler som webbplatser, mobilappar eller tredjeparter som sociala medier eller andra utgivare.

Om du har gett ditt samtycke till det, eller när det är tillåtet enligt tillämplig lag, kan vi dessutom kontakta dig för att informera om Friends of Hue-produkter och andra produkter och produktfunktioner som kan komplettera Philips Hue-ekosystemet.

Om du kommer fram till att du inte längre vill ha dessa meddelanden från oss kan du när som helst avsluta prenumerationen. För att avsluta prenumerationen kan du alltid klicka på knappen för det i slutet av varje marknadsföringskommunikation från oss eller ändra dina inställningar i den kanal du använder. Du kan även alltid kontakta oss så gör vi detta åt dig.

Observera att om du väljer att inte få någon marknadsföringskommunikation från oss kan du ändå få kommunikation från oss som rör administration, service eller transaktioner, till exempel om tekniska uppdateringar och/eller säkerhetsuppdateringar av våra produkter, orderbekräftelser, aviseringar om dina kontoaktiviteter och andra viktiga aviseringar. Du kan inte avsluta någon prenumeration på den typen av kommunikation.

Personuppgifter-ikon

Hur länge behåller vi dina personuppgifter? Läs mer om hur länge vi behåller dina personuppgifter och vilka kriterier vi använder för att avgöra lagringstiderna.

HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de har samlats in (mer information om dessa syften hittar du avsnittet ”Hur använder vi dina personuppgifter?” ovan). Tänk på att i vissa fall kan en längre lagringstid krävas eller tillåtas enligt lag. Följande kriterier används för att fastställa vår lagringstid:

 • Hur lång tid behövs information för att tillhandahålla dig våra produkter eller produktfunktioner eller för att bedriva vår verksamhet?
 • Har du ett konto hos oss? Om du har det behåller vi dina personuppgifter så länge ditt konto är aktivt eller så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla dig produktfunktionerna.
 • Omfattas vi av en rättslig förpliktelse eller avtalsförpliktelse eller andra skyldigheter att bevara dina personuppgifter? Exempel på sådana förpliktande omständigheter kan vara tvingande lag om datalagring i en viss jurisdiktion, myndighetsbeslut om att data som är relevanta för en utredning måste sparas eller att data behövs för att lösa en tvist, försvar mot ett potentiellt krav eller av skatterättsliga skäl.

De personuppgifter som behandlas för att kontinuerligt förbättra din upplevelse med oss behåller vi så kort tid som möjligt. När det inte längre finns något konsument- eller affärsbehov eller några juridiska skäl för att bevara dina uppgifter anonymiserar vi eller raderar dem. 

Datasäkerhet-ikon

Vi utformar våra system med datasäkerheten i åtanke genom att använda lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Dataskydd som standard och inbyggt dataskydd är våra riktmärken.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att skydda dina uppgifter vidtar vi lämpliga åtgärder som uppfyller kraven enligt tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd och datasäkerhet. Det innebär bland annat att vi ställer krav på våra tjänsteleverantörer att de vidtar lämpliga åtgärder för att skydda säkerheten och sekretessen av dina personuppgifter. Mer information om hur vi arbetar med inbyggd säkerhet hittar du här. Om du har skäl att tro att din interaktion med oss eller dina personuppgifter inte längre behandlas på säkert sätt ber vi dig kontakta Signify Privacy Office omgående enligt beskrivningen under ”Vilka valmöjligheter har du?”.

Datadelning-ikon

Vi säljer inte och hyr inte ut dina personuppgifter. Vi delar dina personuppgifter endast när lagen kräver det eller om du ger oss tillåtelse att göra det eller till andra parter som företräder dig. 

NÄR DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi säljer aldrig eller hyr aldrig ut dina personuppgifter. Vi delar inte heller dina personuppgifter utom i de specifika fall som beskrivs här nedan och endast om det finns ett strikt behov att känna till dem. Om det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta Meddelande kan vi lämna ut dina personuppgifter till följande enheter:

 • Signify-koncernbolag: Vi är en global organisation och dina personuppgifter kan därför komma att delas med vissa Signify-koncernbolag. Åtkomst till dina personuppgifter inom Signify kommer att ges när det finns behov att känna till dem.
 • Tjänsteleverantörer och affärspartner: I likhet med många andra företag kan vi ge betrodda underleverantörer i uppdrag att utföra funktioner och tillhandahålla tjänster åt oss, till exempel IKT-tjänsteleverantörer, konsultfirmor, transportföretag, betalningsleverantörer eller plattformar för elektroniska kommunikationstjänster.
 • Offentliga och statliga myndigheter: När det krävs enligt lag, eller när det är nödvändigt för att värna våra rättigheter, kan vi dela dina personuppgifter med enheter som reglerar eller har domsrätt över Signify eller dess dotterbolag.
 • Professionella rådgivare med flera: Vi kan dela dina personuppgifter med andra parter som bland annat banker, försäkringsbolag, revisorer, advokater, bokförare eller andra professionella rådgivare.
 • Andra parter i samband med företagstransaktioner: Vi kan ibland även dela dina personuppgifter i samband med företagstransaktioner, till exempel under en försäljning av (en del av) ett företag till ett annat företag, eller en omorganisation, sammanslagning, samriskföretag eller annat arrangemang av vår verksamhet eller våra tillgångar eller aktier (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden).
 • Till tredje part i Philips Hue-ekosystemet: Om du väljer att ansluta ditt Philips Hue-belysningssystem till produkter och tjänster från leverantörer som kompletterar Philips Hue-ekosystemet och Friends of Hue delar vi i begränsad omfattning din konto- och profilinformation med dem. Dessa tredjepartstjänster erbjuds av självständigt personuppgiftsansvariga och deras användning av dina personuppgifter omfattas av deras respektive personuppgiftspolicy. Du bör granska deras policyer noga för att avgöra hur de behandlar dina personuppgifter.
 • På din begäran om du vill utöva din rätt till dataportabilitet.
Dataöverföring-ikon

När vi överför dina personuppgifter till andra länder skyddar vi dina uppgifter med en mängd tekniska, organisatoriska och juridiska åtgärder.

NÄR ÖVERFÖR VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL ANDRA LÄNDER?

Signify har antagit en global lösning för dataskydd och integritetsskydd och för att möjliggöra intern dataöverföring mellan olika Signify-företag runtom i världen har Signify antagit bindande företagsbestämmelser (”Personuppgiftsregler”). Du hittar mer information om våra Personuppgiftsregler på webbsidan Signify Privacy Center (www.signify.com/global/privacy). Eftersom vi är en global organisation kan data som du delar med oss överföras till eller kommas åt av Signify-dotterbolag och betrodda utomstående parter från många länder i världen för syften som beskrivs i detta Personuppgiftsmeddelande. Med anledning av detta kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför det land där du bor.

Om du befinner dig i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kan vi komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EES. Några av dessa är erkända av Europeiska kommissionen som länder med ett fullgott skydd. När det gäller överföringar från EES till andra länder som inte är erkända som länder med fullgott skydd av Europeiska kommissionen har vi dock infört lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom organisatoriska och rättsliga åtgärder (till exempel bindande företagsbestämmelser och EU-kommissionens godkända standardavtalsklausuler eller liknande ramverk). Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att kontakta Signify Privacy Office (du hittar kontaktuppgifterna i avsnittet ”Vilka valmöjligheter har du?”).

Företag-ikon

Läs mer om vilka vi är och vad vi menar med ”vi”.

VILKA ÄR VI?

Signify är företaget som utvecklar Philips Hue-produkterna och tjänsterna under Philips Hue-varumärkena. Användningen av Philips-varumärket för Philips Hue-produkter och -tjänster är exklusivt licensierad till Signify av Royal Philips.

Signify är ett globalt belysningsföretag med erkänd expertis inom utveckling, tillverkning och tillämpning av innovativa produkter, system och tjänster för belysning. 

När vi i detta Meddelande skriver ”vi” eller ”oss” syftar vi på Personuppgiftsansvarig enligt detta Meddelande, det vill säga det Signify-dotterbolag som du haft, har eller kommer att ha en relation till eller som på annat sätt avgör vilka av dina personuppgifter som samlas in och hur de används, samt Signify Netherlands BV (organisationsnummer 17061150 – High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Nederländerna). Observera att Signify-dotterbolagen innefattar de dotterbolag som Signify NV kontrollerar genom antingen direkt eller indirekt ägande. Du kan få en lista över alla Signify-dotterbolag om du kontaktar Signify Privacy Office.

Ändringar-ikon

Vi uppdaterar detta Sekretessmeddelande när det är nödvändigt för att återspegla förändringar i våra produkter eller deras funktioner. Om förändringarna är betydande eller kommer att medföra konsekvenser för dina rättigheter enligt Sekretessmeddelandet kommer vi att ge dig mer information om detta och behålla tidigare versioner som referens åt dig. 

UPPDATERINGAR AV SEKRETESSMEDDELANDET

Detta Personuppgiftsmeddelande kan komma att ändras från tid till annan. 

Den senaste versionen av detta Meddelande reglerar vår behandling av dina personuppgifter och finns alltid på Philips Hues webbplats. I vårt arkiv för personuppgiftssmeddelanden sparar vi tidigare versioner som referens åt dig.

 

- Signify - 

Versionshistorik

Datum

 

2021

Visa >

2019 Visa >

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka