Tillägg till sekretesspolicy för Philips Hue-kunder

Clarification: March 2021

Observera att denna text är ett tillägg till Signifys personuppgiftsmeddelande för kunder, konsumenter och andra affärskontakter (”Personuppgiftsmeddelandet”). För att förstå hur vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig ber vi att du läser både
Personuppgiftsmeddelandet och detta tillägg. Om det finns skillnader i innehållet i Personuppgiftsmeddelandet och innehållet i detta tillägg till Personuppgiftsmeddelandet (”Tillägget”), gäller detta Tillägg.

Den personuppgiftsbehandling som beskrivs i Tillägget och vårt Personuppgiftsmeddelande utför vi eftersom vi anser att den bidrar till en mer användarvänlig upplevelse av Philips Hue. Dessutom hjälper den oss att förstå dig bättre och vara effektivare som företag. Om du har frågor eller vill utöva dina dataskyddsrättigheter kan du kontakta oss via Signify Privacy Center.

Detta Tillägg gäller om du använder Philips Hue. Philips Hue är inte bara en smart ljuskälla, utan ett smart belysningssystem. Philips Hue-systemet kan bestå av olika delar/element för olika funktioner. För dessa olika funktioner krävs olika typer av personuppgiftsbehandling. Med smart belysning, Hue Bridge, smarta styrsystem, Friends of Hue och andra integrerade partnersystem kan du styra din belysningsupplevelse. Genom våra partnerplattformar och Friends of Hue kan du ansluta ditt Philips Hue-belysningssystem till dina hemenheter.  

Signify samlar in personuppgifter (”Uppgifter”) direkt från dig genom vår interaktion med dig, genom våra produkter, genom din användning av produkterna och genom granskade tredje parter. Vissa Uppgifter om dig erhåller vi från tredje parter beroende på vilka val du gör, t.ex. i dina integritetsinställningar. Vi ber tredje parten bekräfta att Uppgifterna har inhämtats lagligen av dem, och att vi har rätt att erhålla och använda dem.

Uppgifter som samlas in 

Beroende på dina integritetspreferenser, dina produkter eller din användning av våra tjänster, kan vi behandla följande Uppgifter:

Philips Hue-produkter:

 • E-postadress (användarnamn)
 • Lösenord
 • Unika identifierare och produktkonfigurationer
 • Användning av produkter och diagnostisk information
 • Språkinställningar
 • Platsinformation - i den utsträckning detta är absolut nödvändigt för att vi ska kunna ge dig den begärda användningen av våra tjänster. Detta är nödvändigt i vår Philips Hue applikation, till exempel för att låta dina lampor aktiveras ordentligt genom vissa rutiner du väljer att ställa in, till exempel triggers som hänför sig till tidpunkten för soluppgång och solnedgång på din position eller när du kommer hem eller lämnar ditt hem. Platsdata som tillhandahålls av din enhet med hjälp av dessa tjänster kommer att finnas kvar i din enhet och i Philips Hue bridge. När det gäller vår applikation Philips Hue Bluetooth tillhandahålls platsdata via ditt operativsystem eftersom detta är ett krav när du aktiverar Bluetooth-anslutningen till dina lampor. Din platsinformation kommer inte att delas med oss.

Onlinebutik:

 • För- och efternamn
 • Leveransadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faktureringsinformation
 • Språkinställningar
 • Användning och diagnostisk analys

Philips Hue-appar:

 • Språkinställningar
 • Användning och diagnostisk analys
 • Unika identifierare och produktkonfigurationer
 • Platsinformation - i den utsträckning detta är absolut nödvändigt för att vi ska kunna ge dig den begärda användningen av våra tjänster. Detta är nödvändigt i vår Philips Hue applikation, till exempel för att låta dina lampor aktiveras ordentligt genom vissa rutiner du väljer att ställa in, till exempel triggers som hänför sig till tidpunkten för soluppgång och solnedgång på din position eller när du kommer hem eller lämnar ditt hem. Platsdata som tillhandahålls av din enhet med hjälp av dessa tjänster kommer att finnas kvar i din enhet och i Philips Hue bridge. När det gäller vår applikation Philips Hue Bluetooth tillhandahålls platsdata via ditt operativsystem eftersom detta är ett krav när du aktiverar Bluetooth-anslutningen till dina lampor. Din platsinformation kommer inte att delas med oss.

Philips Hue-webbplatsen:

 • Språkinställningar
 • Användning och diagnostisk analys

Om du interagerar med oss via sociala nätverkstjänster (”sociala nätverk”) kan vi komma att behandla dina Uppgifter i enlighet med vårt Personuppgiftsmeddelande och Tillägget.  

Den information vi kan komma att inhämta om dig omfattar, men är inte begränsad till, unikt ID (lagrad i en cookie för spårning som kan komma att lagras på våra servrar), IP-adress, hänvisande URL, webbläsare, operativsystemets cookie-information, CSS-animeringar och dynamiskt innehåll, besökares klickningar/pekningar, ändringar i inmatningsfält (t.ex. textfält, CSS-väljare eller tidsstämpel), metadata för element och sessioner, inmatning i fält, systemfel, fönsterstorlek och storleksändringar, musposition, ögonblicksbild av sida, om en användare har klickat på en uppspelnings- eller pausknapp i en video samt andra händelser (rullning, fokusering, döljande av sidor osv.). Sådan information kan identifiera besökaren. Vi registrerar inte tangenttryckningar. 

Om du vill undvika att våra webbplatser och appar registrerar din aktivitet kan du avanmäla dig.

Behandling av dina Uppgifter

Registreringsuppgifter: Dina registreringsuppgifter är den information som Signify tillhandahålls under registrering eller köp av tjänster för Philips Hue-belysningssystem. Registreringsuppgifter omfattar e-postadress (användarnamn), lösenord, leveransadress (endast för onlinebutik) samt samlade användningsdata med anknytning till ditt konto, t.ex. de inställningar du väljer. Vi använder registreringsuppgifter för att tillhandahålla tjänsterna, genomföra transaktioner (endast för onlinebutik), sköta kontot, upptäcka och förebygga bedrägeri, missbruk av ditt Philips Hue-konto och för att efterleva våra förpliktelser enligt lag.

Om du registrerar dig i ett socialt nätverk, eller senare länkar ditt konto till ett sådant, samlar vi in vissa av dina Uppgifter från det sociala nätverket. Vilka Uppgifter vi behandlar beror på vilka Uppgifter du lämnar till det sociala nätverket (t.ex. ditt namn, din e-postadress och andra Uppgifter som du har offentliggjort) när du skapar ditt konto. Observera att de Uppgifter vi samlar in från eller via ett socialt nätverk kan bero på dina sekretessinställningar i detta, samt de tillstånd du beviljar oss när du länkar ditt konto för våra produkter eller tjänster till ditt konto i ett socialt nätverk. 

Din interaktion med tredje parter via ett socialt nätverk eller liknande regleras av respektive tredje parts personuppgiftsmeddelande och ditt avtal med det sociala nätverket. Du intygar att du är berättigad att använda ditt konto i sociala medier i de syften som anges här utan att du bryter mot några av de villkor som gäller för de sociala nätverken. 

Användningsdata (analys): När du använder våra produkter och/eller tjänster kan vi samla in information om din användning av dem. Vi kan kombinera olika uppgiftskällor, uppgifter vi samlar in direkt från dig, med cookies och liknande teknik när du besöker våra webbplatser eller använder våra appar. Om dessa uppgifter är kombinerade kan de betraktas som Uppgifter om dig, då de kan vara kopplade till dig. Vi använder automatiserade verktyg när vi gör statistikundersökningar av allmänna trender för användningen av våra tjänster, appar och sociala medier, samt kunders och användares beteende och preferenser.  

Annan kommunikation:  Vi kan kontakta dig för att lämna information om ditt konto och/eller om Friends of Hue och andra tjänster som tillhandahålls av våra partners. Du kan inte avsluta prenumerationen på sådana meddelanden som inte utgör marknadsföring. Vi lämnar inte ut dina registreringsuppgifter till en hemansluten partner såvida vi inte har rätt att göra det.

Kundtjänstkommunikation: När du interagerar med oss i kundtjänstsyfte föreslår vi att du endast lämnar ut dina Uppgifter i ett privat meddelande till oss. Vi gör vårt bästa för att svara så snart som möjligt genom samma eller annan lämplig kommunikationskanal.

Direktmarknadsföring: Vi använder registreringsuppgifter för att ge dig en personligt anpassad upplevelse av våra webbplatser eller appar (inklusive information om nya funktioner, säkerhet eller andra tekniska frågor). Vi kan kontakta dig angående information, produkter, tjänster, evenemang och kampanjer från Signify och tredje parter som vi tror kan vara relevanta för dig, baserat på din användning av våra produkter eller för att utöka dessas funktioner. Detta gör vi huvudsakligen när vi hittar en partner som har specifika tjänster eller lösningar som passar dina behov, eller för att optimera din användning av våra produkter och tjänster. Om du har angett att du vill ha personligt anpassad marknadsföringskommunikation kan vi förena olika källor (både interna och externa) för att bättre förstå dina preferenser och intressen, och för att kunna betjäna dig med mer relevant marknadsföringskommunikation. Vi kan kontakta dig via elektroniska kanaler för marknadsföringskommunikation eller använda andra kommunikationskanaler för att skicka dig personligt anpassad reklam och specialerbjudanden. Exempel på sådana är post, telefonförsäljning eller sociala medier såsom, men inte begränsat till, LinkedIn, Instagram, Facebook (inklusive Facebook Messenger), Pinterest, YouTube, WhatsApp, Twitter, WeChat.  

Vi utför denna personuppgiftsbehandling eftersom vi anser att det är viktigt för oss att förstå våra kunder och vara effektivare som företag. Vi anser också att detta ger vår kommunikation mervärde då den anpassas efter dina intressen (som du har uppgett eller som kan utläsas). Vår behandling av dessa Uppgifter grundar sig på berättigade intressen. Om du inte är nöjd med detta kan du när som helst invända mot denna behandling, utan krångel, utan konsekvenser och helt frivilligt. Om du vill göra det kontaktar du Signify Privacy Center.

Vi skickar endast marknadsföringskommunikation efter att du har valt att tillåta det, om sådan tillåtelse krävs enligt lag. När du lämnar ditt samtycke till marknadsföringskommunikation har du en absolut rätt att när som helst avstå från (invända mot) denna personuppgiftsbehandling. Hos oss kan du motsätta dig sådan personuppgiftsbehandling genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i e-postmeddelandet, genom att ändra kommunikationsinställningarna för ditt konto (i förekommande fall), genom att ändra inställningarna i din smartphone (för mobila push-meddelanden) eller genom att kontakta Signify Privacy Center. Om du avslutar prenumerationen kommer du ändå få våra produkt- och tjänstkommunikationer (t.ex. säkerhetsuppdateringar).

Signify behåller dina registreringsuppgifter så länge ditt konto eller din Philips Hue-app är aktiv eller efter behov för att tillhandahålla tjänster till dig. 

Övrigt

Tredjepartsleverantörer kan få tillgång till Uppgifter om ditt Philips Hue-belysningssystem om du har anslutit din profil till sådana oberoende tjänster eller appar från tredje part. Om du väljer att ansluta ditt Philips Hue-belysningssystem till ett konto med tjänster från tredje part lämnar vi ut begränsade konto- och profiluppgifter till denna. Sådana tjänster från tredje part tillhandahålls av självständigt personuppgiftsansvariga vars behandling av personuppgifter omfattas av deras respektive personuppgiftsmeddelanden. Du bör läsa dessa personuppgiftsmeddelanden noga för att förstå hur dina Uppgifter kommer att användas.