Policy för upphörande av support

Policy för upphörande av support

  1. Policy för upphörande av support (Philips Hue Bridge)
  2. Policy för upphörande av support (Philips Hue-lampor, -enheter och -tillbehör – förutom Philips Hue Bridge)
  3. Policy för upphörande av support (Philips Hue-mobilappar)
  4. Policy för upphörande av support (Philips Hue Sync TV-app)
  5. Philips Hue policy för upphörande av support
  6. Aktuell supportstatus för Philips Hue-produkter

Se avsnitt 6 för aktuell status för dina Philips Hue-produkter. I händelse av att villkoren i denna Policy för upphörande av support är motstridig med den begränsade garanti som gäller för en Philips Hue-produkt är det Policy för upphörande av support som ska gälla. Från tid till annan kan vi uppdatera denna Policy för upphörande av support. Om vi gör det publicerar vi en uppdaterad policy på vår Philips Hue webbplats. 

1. Policy för upphörande av support (Philips Hue Bridge)

Viktigt meddelande om uppdateringar av programvara, onlinetjänster och kompatibilitet

Tack för ditt köp.

Philips Hue Bridge är avsedd att anslutas till Internet. Den tar emot programvaruuppdateringar direkt från Signify (tidigare Philips Lighting) när den ansluts till en router med Internet-åtkomst och används tillsammans med den officiella Philips Hue-mobilappen.

Signify har för avsikt att förse din Philips Hue Bridge med större programvaruuppdateringar för plattformen, om det finns några, under minst ett (1) år från inköpsdatumet från en auktoriserad återförsäljare (utom i de fall då maskinvaran inte är kapabel).

Dessutom kommer Signify att fortsätta med support för Philips Hue Bridge gällande nödvändig säkerhet, kvalitet och uppdateringar av driftkompatibilitet samt bibehålla kompatibilitet med våra onlinetjänster och den senaste versionen av Philips Hue-mobilappen under minst tre (3) år från och med inköpsdatumet hos den auktoriserade återförsäljaren.*

Efter dessa datum kommer Signify eventuellt att välja att fortsätta att förse programvaruuppdateringar och/eller kompatibilitet för onlinetjänster och/eller Philips Hue-mobilappar efter eget gottfinnande. Om programvaruuppdateringar och/eller kompatibilitet med onlinetjänster och/eller Philips Hue-mobilappar upphör, rekommenderar vi att du uppdaterar till en ny version av Philips Hue Bridge.

Från och med 30 april 2020 finns inga programvaruuppdateringar tillgängliga för Philips Hue Bridge v1 och kompatibiliteten med våra onlinetjänster upphörde därmed. Hue Bridge v1 kan endast styras lokalt via Philips Hue Bridge v1-mobilappen.

* Kompatibilitet med våra onlinetjänster kräver att Philips Hue Bridge alltid är uppdaterad. Den här kompatibiliteten kommer att bibehållas för de tre senaste publicerade programvaruversionerna, förutom om det gäller viktiga säkerhetsuppdateringar där supporten eventuellt behöver vara begränsad. Kompatibilitet med de officiella Philips Hue-mobilapparna kräver att Hue Bridge alltid är uppdaterad med den senaste programvaruversionen.

2. Policy för upphörande av support (Philips Hue-ljuskällor, enheter och tillbehör – förutom Philips Hue Bridge)

Viktigt meddelande om uppdateringar av programvara, funktioner, onlinetjänster och kompatibilitet

Tack för ditt köp.

Philips Hue-lampor, enheter (inklusive Philips Hue-kameror) och tillbehör (förutom Philips Hue Bridge) (som i detta avsnitt 2 kallas "produkt") kan ta emot programvaruuppdateringar direkt från Signify (tidigare Philips Lighting) när de ansluts till den officiella Philips Hue-mobilappen med internetanslutning.**

Signify har för avsikt att förse din produkt med större programvaruuppdateringar för plattformen, om det finns några, under minst ett (1) år från inköpsdatumet från en auktoriserad återförsäljare (utom i de fall då maskinvaran/systemet inte är kapabelt). Därför kan det hända att vissa funktioner inte är tillgängliga för alla produkter, vilket vi kommer att kommunicera då och då på vår Philips Hue-hemsida (som en del av denna policy för upphörande av support eller på annat sätt) eller (om tillämpligt) i vår officiella Philips Hue-mobilapp.

Dessutom kommer Signify att fortsätta med support för din produkt gällande nödvändig säkerhet, kvalitet och uppdateringar av driftkompatibilitet samt bibehålla kompatibilitet med våra onlinetjänster, den senaste versionen av Philips Hue Bridge (om tillämpligt) och den senaste versionen av Philips Hue-mobilappen under minst fem (5) år från och med inköpsdatumet hos den auktoriserade återförsäljaren.*

Efter det här datumet kommer Signify eventuellt att välja att fortsätta förse programvaruuppdateringar och/eller kompatibilitet för onlinetjänster och/eller mobilappar för din produkt efter eget gottfinnande. Om programvaruuppdateringar och/eller kompatibilitet med onlinetjänster och/eller mobilappar upphör, rekommenderar vi att du uppdaterar till en ny generation av produkten.

** Eftersom Philips Hue HDMI Sync Box och Philips Hue-kameran är direkt anslutna till själva wifi uppdateras de automatiskt till den senaste programvaruversionen. För att säkerställa kompatibilitet med Philips Hue-mobilapparna måste Philips Hue HDMI Sync Box och Philips Hue-kameran hållas uppdaterade.

* Kompatibilitet med våra onlinetjänster kräver att Philips Hue Bridge alltid är uppdaterad. Den här kompatibiliteten kommer att bibehållas för de tre (3) senast publicerade programvaruversionerna, förutom om det gäller viktiga säkerhetsuppdateringar där supporten eventuellt behöver vara begränsad. Kompatibilitet med de officiella Hue-mobilapparna kräver att Hue Bridge alltid är uppdaterad med den senaste programvaruversionen.

3. Policy för upphörande av support (Philips Hue-mobilappar)

För att säkerställa att våra kunder får bästa möjliga anslutna belysningsprestanda släpps nya och förbättrade versioner av Philips Hue-mobilappar regelbundet. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, flytta, ändra eller kombinera funktioner i våra mobilappar utan föregående information. Vi kan även ibland välja att dra tillbaka en mobilapp om vi anser att den fristående funktionen inte längre är relevant. I sådana fall kommer vi att tillkännage detta tre månader i förväg på den här sidan för upphörande av support. Det släpps inga nya uppdateringar för mobilappar som dragits tillbaka och de kan inte längre hämtas.

Vi strävar efter att ge support för Philips Hue-mobilappar på åtminstone de två senaste större versionerna av operativsystemen iOS och Android.

Sedan den 30 april 2020 finns inga programvaruuppdateringar tillgängliga för Philips Hue Bridge v1-mobilappen och kompatibiliteten med våra onlinetjänster upphörde därmed. Därefter kommer Philips Hue Bridge v1-mobilappen inte stödjas längre och dras tillbaka den 30 april 2022. Fram till dess finns den tillgänglig på https://www.philips-hue.com/app.

Sedan den 18 april 2023 inkluderar Philips Hue-mobilappen alla funktioner för att ställa in och styra Philips Hue Play HDMI sync box. Som ett resultat av detta kommer det inte längre att finnas support för Philips Hue Sync-mobilappen och den kommer att dras tillbaka från app-butikerna den 11 juli 2023. Till dess och efter att Philips Hue Sync-mobilappen har dragits tillbaka är Philips Hue-mobilappen tillgänglig för hämtning.

4. Policy för upphörande av support (Philips Hue Sync TV-app)

Viktigt meddelande om uppdateringar, funktioner och kompatibilitet

Tack för ditt köp.

För att säkerställa att våra kunder fortsätter att få den bästa surroundbelysningsupplevelsen kan nya och förbättrade versioner av Philips Hue Sync TV-appen* släppas då och då.

Dessutom avser Signify att fortsätta med support för Philips Hue Sync TV-appen med uppdateringar av nödvändig säkerhet, kvalitet och driftkompatibilitet och att bibehålla kompatibilitet med den senaste versionen av vår Philips Hue Bridge och Philips Hue mobilapp** i minst fem (5) år från och med inköpsdatum. Efter detta datum kan Signify välja att fortsätta att tillhandahålla programvaruuppdateringar och/eller kompatibilitet med Philips Hue Bridge och/eller Philips Hue-mobilappar efter eget gottfinnande.

Signify avsäger sig allt ansvar för TV-apparaten och/eller eventuell åtgärd (eller utelämnande) från TV-tillverkaren, dess tjänsteleverantörer eller annan tredje part via TV-apparaten (inklusive eventuella framtida uppdateringar av TV-apparaten) som leder till att Philips Hue Sync TV-appen inte fungerar enligt den publicerade specifikationen.

Philips Hue Sync TV-appen kan komma att uppdateras automatiskt till den senaste versionen om du har aktiverat automatiska uppdateringar i dina TV-inställningar. Observera att automatiska uppdateringar endast är aktiverade när TV-apparaten är ansluten till Internet. Kontrollera även att du kör den senaste programvaran för TV-apparaten. Det enklaste sättet att uppdatera din TV-apparats programvara är direkt via din smarta TV-s inställningsmeny.

*) Finns i Samsung QLED TV-apparater från 2022 och senare i Q60-serien och högre serier (stöd för Q700 kommer snart). Om din TV stöder Philips Hue Sync TV-appen visas den när du söker efter den i Appar. Alternativt kan du titta på produktspecifikationerna för din TV-modell på Samsung.com.

**) Kompatibilitet med officiella Hue mobilappar kräver att Hue Bridge alltid är uppdaterad till den senaste mjukvaruversionen.

5. Philips policy för upphörande av support

 

Produkter Kompatibel med Philips Hue-molnet Kompatibel med Philips Hue-mobilapp Säkerhet, kvalitet och uppdateringar av driftkompatibilitet
Philips Hue Bridge Minst 3 år (endast de tre senaste programvaruversionerna)* Minst 3 år (endast den senaste programvaruversionen) Minst 3 år (alla programvaruversioner)
Philips Hue-lampor, -enheter och -tillbehör (förutom Philips Hue Bridge) Saknas Minst 5 år Minst 5 år
Hue Bridge v1 Till 30 april 2020 Efter den 29 april 2019 med appen "Philips Hue Bridge v1"  Till och med kvartal 1, år 2020
Philips Hue-mobilappar      
Philips Hue Sync TV-app
Minst 5 år Minst 5 år Minst 5 år

 

Varaktigheten gäller från och med när Signify upphör med försäljningen av den här versionen av produkten.

*förutom om det gäller viktiga säkerhetsuppdateringar.

6. Aktuell supportstatus för Hue-produkter

Supportperioden för följande produkter närmar sig sitt slut:

Produkt Datum för upphörande av support
Philips Hue Bridge V1 30 april 2020
Philips Hue Bridge v1-mobilapp 30 april 2022
Philips Hue Sync-mobilappen 11 juli 2023

 

Supporten är aktiv för följande produkter:

Produkt
Hue Bridge v2
All Hue-belysning
Alla Hue-tillbehör
Alla Hue-märkta enheter (HDMI Sync Box och kamera)
Philips Hue Sync TV-app

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka