Policy för upphörande av support

Policy för upphörande av support

  1. Policy för upphörande av support (Hue Bridge)
  2. Policy för upphörande av support (lampor och tillbehör)
  3. Viktigt meddelande till användare av Hue Bridge v1
  4. Policy för upphörande av support för Hue
  5. Aktuell supportstatus för Hue-produkter

Se avsnitt 5 för aktuell status på dina Hue-produkter. I den utsträckning som villkoren i policyn för upphörande av support och den begränsade garantin som gäller för en Philips Hue-produkt är motstridiga ska villkoren i policyn för upphörande av support gälla.

 

1. Policy för upphörande av support (Hue Bridge)

Viktigt meddelande om uppdateringar av programvara, onlinetjänster och kompatibilitet

Tack för ditt köp.

Hue Bridge är avsedd att anslutas till Internet. Den tar emot programvaruuppdateringar direkt från Signify (tidigare Philips Lighting) när den ansluts till en router med Internet-åtkomst och används tillsammans med den officiella Hue-mobilappen.
Signify har för avsikt att tillhandahålla större programvaruuppdateringar för Hue Bridge-plattformsfunktioner, i förekommande fall, under minst ett (1) år från och med inköpsdatumet hos den auktoriserade återförsäljaren (förutom i de fall då hinder föreligger på grund av maskinvara).

Dessutom kommer Signify att fortsätta med support för Hue Bridge gällande nödvändiga uppdateringar för säkerhet, kvalitet och driftkompatibilitet samt bibehålla kompatibilitet med våra onlinetjänster och de senaste versionerna av Hue-mobilappen under minst tre (3) år från och med inköpsdatumet hos den auktoriserade återförsäljaren.*

Efter dessa datum kan Signify välja att fortsätta att tillhandahålla programvaruuppdateringar och/eller -kompatibilitet för onlinetjänster och/eller mobilappar efter eget gottfinnande. Om programvaruuppdateringar och/eller kompatibilitet med onlinetjänster och/eller mobilappar upphör, rekommenderar vi att du uppdaterar till en ny version av produkten.

*Kompatibilitet med våra onlinetjänster kräver att Hue Bridge alltid är uppdaterad. Den här kompatibiliteten kommer att bibehållas för de tre senast publicerade programvaruversionerna, förutom om det gäller viktiga säkerhetsuppdateringar där supporten eventuellt behöver vara begränsad. Kompatibilitet med de officiella Hue-mobilapparna kräver att Hue Bridge alltid är uppdaterad med den senaste programvaruversionen.

2. Policy för upphörande av support (lampor och tillbehör)

Viktigt meddelande om uppdateringar av programvara, onlinetjänster och kompatibilitet

Tack för ditt köp.

Hue-lampor och tillbehör kan ta emot programvaruuppdateringar direkt från Signify ( tidigare Philips Lighting) när de ansluts till en officiell Hue Bridge med Internet-åtkomst och används tillsammans med den officiella Hue-mobilappen.

Signify kommer att tillhandahålla större programvaruuppdateringar av plattformsfunktioner för din enhet, i förekommande fall, under minst ett (1) år från och med inköpsdatumet hos den auktoriserade återförsäljaren (förutom i de fall då hinder föreligger på grund av maskinvara).

Dessutom kommer Signify att fortsätta med support för enheten gällande nödvändiga uppdateringar för säkerhet, kvalitet och driftkompatibilitet samt bibehålla kompatibilitet med våra onlinetjänster, den senaste versionen av Hue Bridge och den senaste versionen av vår Hue-mobilapp under minst fem (5) år från och med inköpsdatumet hos den auktoriserade återförsäljaren.*

Efter dessa datum kan Signify välja att fortsätta tillhandahålla programvaruuppdateringar och/eller kompatibilitet för onlinetjänster och/eller mobilappar för din produkt efter eget gottfinnande. Om programvaruuppdateringar och/eller kompatibilitet med onlinetjänster och/eller mobilappar upphör, rekommenderar vi att du uppdaterar till en ny version av produkten.

*Kompatibilitet med våra onlinetjänster kräver att Hue Bridge alltid är uppdaterad. Den här kompatibiliteten kommer att bibehållas för de tre senast publicerade programvaruversionerna, förutom om det gäller viktiga säkerhetsuppdateringar där supporten eventuellt behöver vara begränsad. Kompatibilitet med de officiella Hue-mobilapparna kräver att Hue Bridge alltid är uppdaterad med den senaste programvaruversionen.

3. Viktigt meddelande till användare av Hue-brygga v1

29 april 2019 

Signify (tidigare Philips Lighting) lanserade Hue Bridge v1 för mer än 5 år sedan. Nya och förbättrade versioner av bryggan har lanserats därefter. För att säkerställa att våra kunder får bästa möjliga anslutna belysningsprestanda har Signify beslutat att över tid upphöra med programvaruuppdateringar och onlinetjänster för Hue Bridge v1 och i stället fokusera på att tillhandahålla support för Hue Bridge v2 ekosystemet.

Från och med i dag kommer Signify inte längre att publicera några programvaruuppdateringar för plattformsfunktioner för Hue Bridge v1. Vi kommer dock i ett (1) år från och med publiceringen av detta meddelande att fortsätta publicera uppdateringar för säkerhet, kvalitet och kompatibilitet för Hue Bridge v1 och bibehålla kompatibilitet med våra onlinetjänster och den senaste versionen av vår Hue-mobilapp.*

Efter den 30 april 2020, kommer inga programvaruuppdateringar att göras tillgängliga för Hue Bridge v1 och kompatibiliteten med våra onlinetjänster upphör vid denna tidpunkt. Hue Bridge v1 kan endast styras lokalt vid den dedikerade Philips Hue Bridge v1-appen.

Även om Hue Bridge v1 kan fortsätta fungera med äldre versioner av våra appar och/eller programvara från tredje part efter detta datum rekommenderar vi att du uppgraderar till en ny version av Hue Bridge. Signify kommer inte längre att kunna garantera säkerheten för Hue Bridge v1 efter upphörandet av tjänsten.

Support för andra versioner av Hue Bridge berörs ej. Du kan särskilja Hue Bridge v1 från senare versioner med hjälp av formatet. V1-versionerna är runda och senare versioner är fyrkantiga.

Om du har frågor hittar du kontaktuppgifter på https://www.philips-hue.com.

 *Kompatibilitet med vårt ekosystem kräver att Hue Bridge v1 alltid är uppdaterad och den här kompatibiliteten kommer att bibehållas för de tre senast publicerade programvaruversionerna, förutom om det gäller viktiga säkerhetsuppdateringar där supporten eventuellt behöver vara begränsad. Kompatibilitet med de officiella Hue-mobilapparna kräver att Hue Bridge v1 alltid är uppdaterad med den senaste programvaruversionen.

Läs mer

 

4. Policy för upphörande av Hue-support

Produkter Kompatibilitet med Hue-molnet  Kompatibilitet med Hue-mobilapp Uppdateringar för säkerhet, kvalitet och driftkompatibilitet
Hue Bridge Minst 3 år (endast de tre senaste programvaruversionerna)* Minst 3 år (endast den senaste programvaruversionen) Minst 3 år (alla programvaruversioner)
Hue-enhet  Saknas Minst 5 år Minst 5 år
Hue Bridge v1 Till och med 30 april 2020 Efter 29 april 2019, med hjälp av appen Philips Hue Bridge v1 Till och med kvartal 1, år 2020

 

Varaktigheten gäller från och med när Signify upphör med försäljningen av den här versionen av produkten.

*Förutom om det gäller viktiga säkerhetsuppdateringar.

 

5. Aktuell supportstatus för Hue-produkter

Supportperioden för följande produkter närmar sig sitt slut:

Produkt Datum för slutet på supportperioden
Hue-brygga v1 30 april 2020

 

 

Supporten är aktiv för följande produkter:

Produkt
Hue-brygga v2
All Hue-belysning
Alla Hue-tillbehör