Säkerhetsråd

Säkerhetsråd för Hue-produkter

Hue-produkterna ska vara säkra för kunderna. Vi avsätter betydande resurser för att identifiera och åtgärda säkerhetsbrister under utvecklingen av våra produkter. Dessutom samarbetar vi med säkerhetsforskare och andra användare för att åtgärda identifierade brister.

Om du tror att du har hittat en brist, kontakta oss via vårt ansvarsprogram på https://www.signify.com/global/product-security.

Säkerhetsuppdateringar för Hue-produkter

För att skydda användarna rekommenderar vi starkt att du håller ditt Hue-system uppdaterat med den senaste programvaran och bara laddar ned program från de officiella iOS- och Android-appbutikerna.

Information om de senaste programvaruversionerna för Hue Apps, Hue Bridge, Hue Accessories, Hue Lights och Hue Sync finns på vår versionssida.

Du kan säkerställa att ditt Hue-system är helt uppdaterat genom att gå till sidan ’Programvaruuppdatering’ i den officiella Hue-appen. Du hittar den i ’Inställningar’ > ’Programvaruuppdatering’. Vi rekommenderar också att användarna aktiverar ”Automatiska uppdateringar” i det här avsnittet för att säkerställa att den senaste programvaran installeras automatiskt.

Säkerhetsrelaterade frågor

Behöver du mer hjälp?