Shop Terms of Sale

1. Om disse vilkårene
2. Legge inn bestilling
3. Priser
4. Betale for produkter
5. Levering av produktene
6. Rett til å returnere produktene
7. Begrenset garanti
8. Vårt erstatningsansvar
9. Varer som ikke skal videreselges eller eksporteres
10. Personvern
11. Lisens for innebygd programvare, eiendomsretter
12. Forhold som med rimelighet er utenfor vår kontroll
13. Gjeldende lov og jurisdiksjon
14. Kundestøtte og kontakte Signify
15. Kampanjer
16. Overdragelse
17. Ingen frafallelse
18. Ingen begunstigede tredjeparter
19. Delvis ugyldighet

PHILIPS HUE SALGSVILKÅR - NORGE

NÅR DU LEGGER INN EN BESTILLING PÅ PRODUKTER FRA DETTE NETTSTEDET ELLER DENNE APPEN, GODTAR DU OG ER BUNDET AV DISSE VILKÅRENE. DU KAN IKKE BESTILLE ELLER MOTTA PRODUKTER FRA DETTE NETTSTEDET ELLER DENNE APPEN HVIS DU (A) IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE, (B) IKKE ER ELDRE ENN DET ELDSTE AV ALTERNATIVENE (i) MINST 18 ÅR OG (ii) OVER LAVALDEREN FOR INNGÅELSE AV EN BINDENDE AVTALE MED NEDENFORNEVNTE SIGNIFY-FORETAK I NORGE, ELLER (C) FORBYS TILGANG TIL ELLER BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER DENNE APPEN ETTER GJELDENDE LOV.

SIGNIFY-FORETAK:
Signify Norway AS
PO BOX 6422
N-0605 Oslo

Om disse vilkårene
Disse vilkårene («Vilkårene») gjelder kjøp og salg av produkter via Philips Hues nettside eller Philips Hues app (samlet omtalt som «Nettstedet») for levering i Norge. Disse Vilkårene kan når som helst endres av ovennevnte Signify-foretak («Signify») uten forvarsel og etter Signifys forgodtbefinnende. Endringer av Vilkårene gjelder bare for bestillinger som er lagt inn etter disse endringene er foretatt. Du bør lese gjennom disse Vilkårene før du kjøper produkter som er tilgjengelige via Nettstedet.

Du bør lese nøye gjennom Signifys personvernerklæring før du legger inn en bestilling på produkter via dette Nettstedet (se punkt 10). 

Din tilgang til og bruk av programvare på Philips Hue-produkter, din tilgang til og bruk av appen som lastes ned på smarttelefonen din eller nettbrettet ditt, samt tjenester og funksjoner som er tilgjengelige for Philips Hue-produkter via Nettstedet, er underlagt vilkårene i bruksvilkårene som gjelder for det aktuelle Philips Hue-produktet (som er tilgjengelig via appen).

Legge inn bestilling
Når du legger inn en bestilling, opprettes det en gyldig, bindende og håndhevbar avtale mellom deg og Signify som reguleres av disse Vilkårene. Signify sender deg en e-post som bekrefter at bestillingen er mottatt, og som inneholder bestillingsnummeret og informasjon om artiklene du har bestilt.

Selv om Signify etterstreber å levere produktene som er oppført på bestillingsbekreftelsen fra Signify, kan det være tilfeller der Signify ikke er i stand til å levere produktene fordi, for eksempel, (i) produktene ikke lenger produseres, ikke finnes på lager eller for tiden ikke er tilgjengelige, (ii) Signify ikke er i stand til å skaffe nødvendige komponenter, eller (iii) det forekom en feil i prisingen. I slike tilfeller vil Signify kontakte deg og eventuelt foreslå alternative produkter du kunne være interessert i å kjøpe (til samme eller en annen pris). Har det oppstått en feil i prisingen, kontakter Signify deg og oppgir riktig pris. Hvis du ikke aksepterer Signifys forslag til alternativt produkt eller den endrede prisen, kansellerer Signify bestillingen og refunderer eventuelle beløp du har betalt til Signify i forbindelse med bestillingen. 

Priser
Alle priser, rabatter og tilbud som publiseres på Nettstedet kan endres uten forvarsel. Prisene vises i lokal valuta. Prisen som faktureres for produktet er prisen som gjelder når bestillingen legges inn, og denne prisen vises på fakturaen. Prisøkninger gjelder bare for bestillinger som legges inn etter endringene er foretatt. For EU-borgere er merverdiavgiften inkludert i produktprisen. Imidlertid inkluderer ikke nødvendigvis prisene andre lokale skatter og avgifter, for eksempel delstatlig omsetningsavgift for innbyggere i USA, eller fraktomkostninger. Slike skatter, avgifter og omkostninger legges til totalsummen og spesifiseres i handlekurven før du betaler, og i e-postbekreftelsen. Signify etterstreber å oppgi korrekt prisinformasjon, men det kan forekomme utilsiktede skrivefeil, unøyaktigheter eller utelatelser knyttet til priser og tilgjengelighet. Signify forbeholder seg retten til når som helst å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser. Hvis du betaler med kredittkort, vises totalbeløpet for hele bestillingen på kontoutskriften i din lokale valuta.

Betale for produkter
Betalingsvilkårene fastsettes etter Signifys forgodtbefinnende og, med mindre annet er oppgitt skriftlig av Signify, må betalingen mottas av Signify på bestillingstidspunktet. Du kan betale for produktene ved hjelp av betalingsløsningene som oppgis som alternativer når du skal betale. Du garanterer at (i) kredittkortinformasjonen du oppgir til Signify er korrekt og fullstendig, (ii) du har tillatelse til å bruke kredittkortet til kjøpet, (iii) kostnadene du pådrar deg aksepteres av kredittkortselskapet, og (iv) du betaler kostnadene du pådrar deg etter de oppgitte prisene, som beskrevet i punkt 3 ovenfor. 

Betalingshåndtering. Signify har engasjert tredjepartsleverandøren Luzern Technology Solutions Limited til å utføre bestemte tjenester knyttet til betalingsgjennomføring, inkludert kortbehandling, valutaveksling, identitetskontroll, bedragerianalyse og overholdelse av regelverk. Signify kan derfor oppgi person- og transaksjonsopplysninger til denne tredjepartsleverandøren når dette er nødvendig for å utføre slike tjenester. Overføringen av person- og transaksjonsopplysninger reguleres av Signifys personvernerklæring, som fremgår i punkt 10 nedenfor, og av tredjepartsleverandørens personvernerklæring, som fremgår her: https://luzern.co/privacy-policy/

Levering av produktene
Signify sørger for frakt (men ikke installasjon) av produktene til deg. Vennligst se de enkelte produktsidene for leveringsalternativer. Signify kan foreta delleveringer av ordren din.

Retten til produktene dine overføres til deg ved det alternativet som inntreffer sist av (a) at du har betalt Signify eller (b) at vi har levert produktene til deg. Risikoen for tap av eller skade på dine produkter går over på deg når produktene leveres til deg. Frakt- og leveringsdatoer er bare estimater. Signify er ikke ansvarlig for forsinkede leveringer.

Signify bruker et fraktselskap til å levere produktene. Så snart fraktselskapet mottar produktene, sender Signify deg en e-post med et sporingsnummer, slik at du kan spore leveringen. Vær klar over at for tiden leverer vi bare i landene som står oppført på nettstedet. Vi godtar ikke bestillinger som skal leveres i andre land enn disse.

Rett til å returnere produktene
Etter du har mottatt produktet, har du en angrefrist på fjorten (14) dager hvor du kan fortelle oss at du har ombestemt deg og ønsker å gjøre bruk av angreretten, uten at du trenger å oppgi noen grunn. Hvis du bestiller flere produkter og disse leveres separat, begynner angreperioden når du mottar det siste produktet i bestillingen. Dersom du vil informere oss om at du ønsker å angre kjøpet, må du kontakte oss på https://www.philips-hue.com/support#contact. Du må returnere produktene til oss så snart som mulig, og senest innen fjorten (14) dager etter at du har informert oss om at du ønsker å angre kjøpet. Du finner all nødvendig informasjon om returprosedyren i bestillingsbekreftelsen. Vi sender deg en bekreftelse så snart vi har mottatt angremeldingen din. Du trenger bare å betale fraktkostnader for returen hvis vi på kjøpstidspunktet uttrykkelig har opplyst om at du må dekke denne kostnaden. Refusjon av betalingen for de returnerte produktene og eventuelle fraktkostnader for returen skjer innen fjorten (14) dager etter angremeldingen din, forutsatt at vi har mottatt produktene i løpet av denne perioden eller du har sendt oss bevis for at produktene er returnert. Vi bruker samme metode for tilbakebetaling som du brukte for å betale oss. Vennligst vær klar over at vi rett til å trekke en eventuell verdireduksjon fra refusjonsbeløpet. En verdireduksjon forekommer hvis produktet eller emballasjen har blitt skadet og/eller det er tydelig at produktet har vært brukt. Grunnprinsippet er at du kan undersøke produktet på samme måte som du ville gjort i en butikk. Vi kontakter deg hvis vi mener vi har krav på å få dekket en verdireduksjon.

I tillegg til, og uten å begrense lovbestemte returretter/angrefrister, aksepterer Signify retur av produktene (unntatt produkter som er merket på Nettstedet som «endelig salg» eller «kan ikke returneres») mot refusjon av kjøpsprisen, forutsatt at returen skjer i løpet av perioden angitt i Signifys regler for retur, som er tilgjengelige på: https://www.philips-hue.com/shopreturns, med gyldig kvittering, og forutsatt at produktene returneres i opprinnelig stand. Hvis du vil starte returprosessen, oppsøk den relevante informasjonen om retur av produkter på Nettstedet.

Du er ansvarlig for alle frakt- og ekspedisjonsomkostninger for returnerte varer med mindre annet er oppgitt. Du bærer risikoen for tap under frakt. 

Refusjonsbeløpet krediteres via samme betalingsmetode som ble brukt ved det opprinnelige kjøpet på Nettstedet.

For retur av defekte produkter gjelder produsentens garanti (se punkt 7) som følger med produktet eller er angitt i produktbeskrivelsen på Signifys nettsted.

Begrenset garanti
Nedenfor følger en forklaring av Signifys standard produktgaranti. SIGNIFYS STANDARD PRODUKTGARANTI GJELDER I TILLEGG TIL DINE LOVFESTEDE FORBRUKERRETTIGHETER, OG PÅVIRKER IKKE DISSE. Vennligst kontakt oss hvis det er noe galt med produktet. Vi vil deretter sammen undersøke om du har lovfestede rettigheter eller har krav på kompensasjon ifølge vår standard produktgaranti.  

I de fleste tilfeller selges Signifys produkter med en standard begrenset garanti, som enten følger med produktet eller som er publisert på Nettstedet som standardgarantien som gjelder for produktet («Standard produktgaranti»). For alle produkter solgt av Signify som ikke dekkes av en Standard produktgaranti, garanterer Signify at produktets maskinvarekomponenter skal være uten materielle eller utførelsesmessige defekter som gjør at produktet ikke fungerer som det skal i to (2) år fra datoen da produktet ble levert til deg, forutsatt at produktet brukes som anvist og i tråd med anvisninger gitt av Signify, med hensyn til produktets samlede ytelse og basert på gjennomsnittlig bruk opptil 3 timer om dagen, 7 dager i uken. Signify gir ingen garanti for produktenes programvarelementer eller for produkter fra tredjeparter.

Med mindre annet er avtalt skriftlig, gir Signify ingen garanti for produkter, programvare, apper eller tjenester fra tredjeparter. Du anerkjenner at enkelte lisensavtaler for sluttbrukere, vilkår for bruk, tjenestevilkår eller lignende vilkår kan begrense garantiperioden for tilknyttede eller tilretteleggende programvare (inkludert nett- eller mobilapper).

Med mindre annet er oppgitt i Standard produktgaranti, gjelder følgende: (i) Hvis du har et gyldig garantikrav, må du så raskt som mulig underrette Signify før garantiperioden er omme; (ii) hvis du har et gyldig garantikrav, skal Signify innen rimelig tid og etter Signifys skjønn enten reparere produktet eller tilby et erstatningsprodukt; (iii) hvis det til tross for Signifys rimelige innsats ikke lar seg gjøre å reparere eller erstatte produktet, skal Signify gi en passende refusjon av penger du har betalt for kjøpet av produktet; (iv) reparasjoner, erstatningsprodukter eller kompensasjon hverken forlenger eller fornyer den opprinnelige garantiperioden; (v) erstatningsprodukter levert av Signify kan ha mindre variasjoner med hensyn til utforming og/eller spesifikasjoner som ikke påvirker funksjonaliteten til det erstattede produktet; (vi) hvis garantikravet ikke er gyldig, må du betale fraktkostnadene for returen av produktet; (vii) Signifys garanti dekker ikke produkter som ikke installeres eller brukes i henhold til brukerveiledninger og andre anvisninger fra Signify. For å unngå tvil, Signify vil ikke i under noen omstendigheter være ansvarlig for kostnader forbundet med avinstallasjon, fjerning eller utskiftning av noe produkt, inkludert arbeidsinnsats.

Du anerkjenner og samtykker i at visse typer produktfunksjonalitet, inkludert tilkoblings- og kommunikasjonsenheter og -tjenester fra leverandører og mobiloperatører, kan avhenge av at tredjeparts produsenter og tjenesteleverandører er tilgjengelige og fungerer som de skal. Dette er utenfor Signifys kontroll, og Signify har intet ansvar for utførelsen av eller ytelsen til (eventuelt mangel derav) av slike tjenester eller enheter fra tredjeparter.

Vårt erstatningsansvar
Disse Vilkårene hverken begrenser eller utelukker Signifys erstatningsansvar ved dødsfall eller personskader som følge av grov uaktsomhet, forsettlig uredelighet eller svindel fra Signifys side. 

Bortsett fra ovennevnte erstatningsansvar kan (i) Signify ikke holdes ansvarlig for tap av inntekter, tap av fortjeneste, tap av kontrakter, tap av data eller for indirekte, følgesmessige, straffende eller spesielle tap eller skader av noe slag (inkludert advokatsalærer) uansett hvordan de oppstår, og om de skyldes skadevoldelse (inkludert uaktsomhet), kontraktsbrudd eller annet, og (ii) Signifys maksimale samlede erstatningsansvar enten under kontrakt, ved skadevoldelse (inkludert uaktsomhet) eller på annen måte skal ikke under noen omstendighet overstige beløpet du må betale Signify for det/de aktuelle produktet/produktene.

Hvis du som forbruker er gitt rettigheter etter norsk forbrukerlovgivning, vil disse Vilkårene hverken begrense eller utelukke Signifys erstatningsansvar for brudd på slik lovgivning.

Varer som ikke skal videreselges eller eksporteres
Enkelte transaksjoner kan være underlagt lover og reguleringer om eksport- eller importkontroll som forbyr eller begrenser (re)eksport eller overføring av bestemte varer til bestemte land, foretak eller enkeltpersoner, som for eksempel lover og reguleringer gitt av/i FN, EU og USA («Eksportbestemmelser»). (Re)eksport eller overføring av produkter er underlagt relevante Eksportbestemmelser og jurisdiksjonen til de myndighetene som er ansvarlige for de aktuelle Eksportbestemmelsene. Hvis (re)eksport eller overføring krever eksport- eller importlisens, eller på annen måte er forbudt eller begrenset av Eksportbestemmelsene, kan Signify etter eget skjønn midlertidig oppheve sine forpliktelser overfor deg til en slik lisens er innvilget, eller så lenge eventuelle begrensninger eller forbud varer, eller avbryte (den relevante delen av) salget uten å pådra seg erstatningsansvar. 

Personvern
All personlig informasjon vil bli behandlet i overensstemmelse med disse Vilkårene og følgende personvernserklæring: Privacy Notice.

Lisens for innebygd programvare, eiendomsretter
Signify er og skal være eneste og eksklusiv eier av alle immaterielle rettigheter (herunder patenter, bruksmodeller, registrerte og ikke-registrerte design, opphavsretter, databaserettigheter, varemerker, domenenavn, forretningshemmeligheter, know-how, rettigheter knyttet til topografi for IC-kretser, alle registreringer, anvendelser, utvidelser, kombinasjoner, inndelinger, videreføringer eller nyutgivelser av det forannevnte), som eksisterer nå eller vil gjøre det siden (herunder, uten begrensning, alle forbedringer eller endringer av disse), uansett hvordan eller av hvem de ble funnet opp eller utviklet, enten de er redusert til håndgripelig form eller redusert til praksis eller ikke, med hensyn til alle produkter som selges eller tilbys solgt i tråd med disse Vilkårene (samlet kalt «Immaterielle rettigheter»). Du skal ikke bruke Signifys Immaterielle rettigheter i noen av din(e) markedsføring, kommunikasjon, publikasjoner eller andre arbeider uten skriftlig tillatelse fra Signify. Du må ikke fjerne, gjøre uklare, stryke ut, dekke til eller endre Signify-merker eller andre merker, eller påføre Signify-merker eller andre merker på materiell levert av Signify eller på noe produkt eller emballasje. Du skal ikke registrere eller bruke varemerker som kan forveksles med Signifys immaterielle rettigheter.

Forhold som med rimelighet er utenfor vår kontroll
Signify skal etterstrebe å oppfylle sine forpliktelser når en bestilling er bekreftet. Signify kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende oppfyllelse av forpliktelser hvis slik forsinkelse eller manglende oppfyllelse av forpliktelser skyldes forhold som med rimelighet er utenfor vår kontroll, herunder, men ikke begrenset til, force majeure, jordskjelv, brann, flom, krig, sivile eller militære uroligheter, terrorhandlinger, sabotasje, streik, epidemier, pandemier, opptøyer, strøm- og vannavbrudd samt feil eller tap av maskinvare/programvare eller andre årsaker, enten de ligner eller skiller seg fra det forannevnte, som ikke kunne vært forhindret av Signify med rimelig innsats. Hvis det forekommer forsinkelser, skal Signify oppfylle sine forpliktelser så snart som rimelig mulig.

Gjeldende lov og jurisdiksjon
Disse Vilkårene og alle krav som oppstår som følge av eller i tilknytning til disse Vilkårene eller ditt kjøp av produkter i henhold til disse Vilkårene, er underlagt lovene i jurisdiksjonen der du bor, uavhengig av jurisdiksjonens regler om lovvalg eller lovkonflikter. FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp gjelder ikke.

Bortsett fra der det er forbudt, og uten begrensning i lovfestede forbrukerrettigheter, samtykker du i at alle tvister, krav og rettssaker som direkte eller indirekte oppstår som følge av eller i tilknytning til din bruk av Nettstedet og/eller kjøp av produktene, skal behandles individuelt, uten at det tys til gruppesøksmål, og utelukkende ved kompetente domstoler i Norge. Hvis du har en klage kan du kontakte oss via https://www.philips-hue.com/support#contact. Hvis du mener klagen ikke blir tilfredsstillende behandlet, kan du bruke den nettbaserte tvisteløsningsplattformen (Online Dispute Resolution – ODR), som er tilgjengelig på: http://ec.europa.edu/odr, uten at du er forpliktet til dette. Alle krav må legges frem innen ett (1) år etter at kravet oppstår, i den grad det er tillatt etter gjeldende lov.

Kundestøtte og kontakte Signify
Hvis du vil sende inn et garantikrav eller trenger annen kundestøtte, kan du bruke lenken nedenfor til å finne Signifys kontaktinformasjon for stedet der du bor: https://www.philips-hue.com/support#contact

Hvis du skal kontakte Signify, skal dette skje via https://www.philips-hue.com/support#contact med mindre annet er uttrykkelig oppgitt. Hvis Signify skal kontakte deg, samtykker du i å motta meldinger og annen kommunikasjon ved at Signify publiserer meldinger på nettstedet, sender deg e-post til e-postadressen du har oppgitt, eller sender deg en melding per brev til fakturaadressen din. Du samtykker i at alle avtaler, meldinger, offentliggjøringer og annen kommunikasjon som Signify sender deg i tråd med foregående setning, oppfyller alle lovpålagte krav om at slik kommunikasjon skal skje skriftlig. Meldingen skal regnes som gitt (i) 24 timer etter at meldingen er publisert på nettstedet eller det er sendt en elektronisk melding, med mindre avsender varsles om at meldingen ikke kom frem til mottakeren, eller (ii), ved bruk av brevpost, tre dager etter at brevet er postlagt. Du samtykker i at en trykt utgave av disse Vilkårene og meldinger i elektronisk form kan legges frem ved rettslig eller administrativ behandling basert på eller tilknyttet disse Vilkårene, i samme utstrekning og på samme betingelser som andre forretningsdokumenter og registre som opprinnelig er generert og opprettholdt i trykt form.

Kampanjer
Kampanjer som blir tilgjengelig via nettstedet, kan være underlagt andre regler enn disse Vilkårene. Hvis du deltar i en kampanje, må du lese gjennom de relevante reglene i tillegg til Signifys personvernerklæring. Hvis kampanjereglene er i konflikt med disse Vilkårene, skal kampanjereglene gjelde. Fra tid til annen kan vi ha kampanjer som kan påvirke prisene, og som reguleres av andre vilkår enn disse Vilkårene. Hvis kampanjevilkårene er i konflikt med disse Vilkårene, skal kampanjevilkårene gjelde.

Overdragelse
Du kan ikke overdra rettighetene eller delegere forpliktelsene dine i disse Vilkårene uten skriftlig samtykke fra Signify. Enhver påstått overdragelse eller delegering i strid med dette punktet er ugyldig. Ingen overdragelse eller delegering vil løse deg fra forpliktelsene dine etter disse Vilkårene.

Ingen frafallelse
Selv om Signify ikke skulle håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse Vilkårene, betyr ikke det at fremtidig håndhevelse av den samme rettigheten eller bestemmelsen frafalles. En frafallelse av rettigheter eller bestemmelser er bare gyldig hvis den gjøres skriftlig og signeres av en autorisert Signify-representant.

Ingen begunstigede tredjeparter
Disse Vilkårene gir ikke og har ikke som formål å gi rettigheter eller rettsmidler til andre personer enn deg.

Delvis ugyldighet
Hvis noen bestemmelse i disse Vilkårene er ugyldig, ulovlig eller ikke håndhevbar, skal den bestemmelsen utelates fra disse Vilkårene og ikke påvirke gyldigheten av eller håndhevbarheten til de gjenværende bestemmelsene i disse Vilkårene.

v. November 2020

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke