Installationsguide

Så här konfigurerar du en utomhussensor

Hur du ansluter en Hue Bridge

Med Hue Bridge får du full tillgång till alla smarta funktioner för din belysning - och installationen är enkel.

Innan du börjar

Är din Hue Bridge ansluten och tillagd i din Hue-app?

Din Hue Bridge ska redan vara ansluten, ansluten till Wi-Fi och tillagd i Hue-appen. Om du inte har gjort det ännu ska du först installera din Hue Bridge.

Lär dig hur du konfigurerar en Hue Bridge

Anslut ett tillbehör till ditt Hue-system

  1. Öppna din Hue-app.
  2. Gå till Inställningar och tryck på Tillbehör.
Inställningar

3. Tryck på Lägg till tillbehör.

Lägg till tillbehör

4. Tryck på Hue utomhussensor.

5. Visa installationsknappen genom att ta bort väggfästet från baksidan av utomhussensorn.

6. Håll inställningsknappen intryckt tills utomhussensorn börjar blinka.

7. När appen har sökt upp och hittat rörelsesensorn ska du följa instruktionerna på skärmen. Du kan välja kunna välja vilket Rum eller Zon som rörelsesensorn styr samt vad som händer när dessa utlöses.

Lägg till rörelsesensor

När du är klar med installationen

Installera din Hue-utomhussensor

Placera sensorn där du vill att den ska utlösa dina lampor. Om du är osäker på installationen, se manualen som medföljde Hue-utomhussensorn.

Behöver du hjälp?

Om du behöver ytterligare hjälp med att konfigurera din Hue-utomhussensor kan du söka bland våra vanligaste frågor eller kontakta vår support på Philips Hue.

Vanliga frågor och svar Hue för Hue-utomhussensor > 

Gå till Support >

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka