Takuu

Arvoisa asiakas

Kiitos tämän Philips-tuotteen ostamisesta. Arvostamme sitä, että valitsit Philips-tuotteen. Toivotamme runsaasti mukavia hetkiä tuotteen käyttämisen parissa.

Tämä tuote on suunniteltu ja kehitetty kotikäyttöön ja käytettäväksi vain tavanomaisissa olosuhteissa. Pakkauksessa ilmoitettu käyttöikä on vain keskimääräinen (L70B50-standardien ja IEC60969-normien mukaan), ja se perustuu keskimäärin 3 tunnin päivittäiseen käyttöön. Jos tuotetta käytettäessä ilmenee ongelmia, on suositeltavaa tutustua käyttöohjeeseen ja sivustossa näkyviin tietoihin. Näiden ehtojen mukaisesti valmistaja (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Alankomaat) takaa 2 (kahden) vuoden ajan ostopäivästä, että tuotteessa ei ole materiaali- eikä valmistusvikoja, ellei tuotteen pakkauksessa ole mainittu muuta takuuaikaa, edellyttäen, että tuote pidetään kunnossa ja puhdistetaan noudattaen käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, takuuseen pohjautuvat velvoitteemme rajoittuvat valintamme mukaan tuotteen korjaamiseen, viallisen tuotteen vaihtamiseen uuteen tai viallisen tuotteen ostohinnan hyvittämiseen. Takuu ei kata irrotus-, kiinnitys- ja/tai työkustannuksia eikä lasin särkymistä, akkuja eikä vaihtolamppuja. Takuun voimassaoloaikanatehdyt  toimenpiteet eivät pidennä alkuperäistä takuuaikaa eivätkä toimi uuden takuun perusteena. Olemme oikeutettuja valintamme mukaan vaihtamaan takuun kattaman viallisen tuotteen tuotteeseen, jonka muotoilu poikkeaa ja/tai tekniset tiedot poikkeavat siitä vähäisessä määrin vaikuttamatta tuotteen toimintaan. Tähän takuuseen vetoaminen edellyttää, että pyydettäessä esität meille (tai edustajallemme) ostokuitin ja viallisen tuotteen analysointia varten. Sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa tämä käytäntö määrittää valmistajan kaiken vastuun, joka aiheutuu viallisista tai vaatimuksia täyttämättömistä tuotteista. Emme ole vastuussa muista menetyksistä emmekä epäsuorista tai seuraamuksellisista vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menettäminen mutta niihin rajoittumatta. Emme ole myöskään velvollisia korvaamaan esimerkiksi säännöllisen kunnossapidon tai tietojen tallentamisen tai palauttamisen aiheuttamia kustannuksia. Tämä valmistajan vapaaehtoisesti myöntämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Jos vaadit tuotteellesi huoltoa muussa maassa kuin sen ostomaassa, yritämme järjestää tuotteellesi huollon tuotteen ostomaassa voimassa olevien takuuehtojen mukaisesti.

Saat takuuhuoltoa takuun ollessa voimassa ottamalla yhteyden jälleenmyyjään tai Philipsin asiakaspalveluun. Yhteystiedot: www.philips.com/lighting.

Oikeudet muotoilun ja teknisten tietojen muutoksiin pidätetään.

Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.