PHILIPS HUE ANVÄNDARVILLKOR

1. Dessa användarvillkor för Philips Hue innehållsvillkor (“dessa Vilkor”) gäller för dig om du ger oss tillgång till och användning av innehåll (inklusive men inte begränsat till textbaserade meddelande, fotografier, grafik, rörliga bilder, video, ljud, illustrationer, grafik eller annat material, nedan kallat “Content”) av:

  •  svara med #yesHue hashtag (“Tag”); eller 
  •  interagerar med oss genom alla sociala nätverk (inklusive, men inte begränsat till LinkedIn, Instagram, Facebook (inklusive Facebook Messenger), Pinterest, YouTube, WhatsApp, Twitter och WeChat) (kollektivt, “SNS”). 

Med dessa villkor betyder "Oss" Signify Holding BV och alla företag inklusive företag och juridiska enheter som är involverade nu eller i ett senare skede med Signify NV direkt eller indirekt innehar 50 % eller mer av det nominella värdet av det utgivna aktiekapitalet eller ägarandelar och/eller 50 % eller mer av röster vid bolagsstämman och/eller har befogenhet att utse en majoritet av styrelseledamöterna och/eller på annat sätt styr verksamheten.

2. Genom att svara med taggen eller interagera med oss ​​via SNS, ingår du ett avtal med oss ​​som regleras av dessa villkor och:
(a) du ger till Oss, våra partner eller tredje parts leverantörer (“Associates”) en evig, oåterkallelig, royaltyfri, världsomspännande, licensierbar och överförbar rättighet och licens att använda, kopiera, modifiera, radera i sin helhet, anpassa, publicera, översätta, ändra, skapa kopia, sälja och/eller distribuera sådant innehåll och/eller införliva sådant innehåll i någon form, via media, material eller teknik utan förvarning, kompensation eller annan skyldighet gentemot dig;  
(b) du representerar och garanterar att:
    b.1. du är författare och ägare till innehållet och har alla rättigheter att bevilja licensen i klausul 2 (a); 
    b.2. att du har fått godkännade från alla individer som visas i innehållet samt samtycke till oss att använda innehållet;
    b.3. Innehållet innehåller ingen konfidentiell information; och 
    b.4. innehållet, och användningen av innehållet genom Oss, bryter inte mot någon tredje parts immateriella rättigheter eller integritetsrätt, eller på annat sätt bryter mot tredje parts rättigheter; och 
(c) du avstår från alla "moraliska rättigheter" eller andra rättigheter med respekt för författarskap eller integritet av material avseende varje innehåll som du kan inneha enligt tillämpad lag.

3. Genom att interagera med Oss ​​via något SNS godkänner du även att dela tredje partens leverantör att dela ​​information med oss om dig och interagera med dig på SNS, till exempel publicera statusuppdateringar, svara på kommentarer och meddelanden, posta, "retweeta" och gilla inlägg. Där dina personuppgifter behandlas av oss behandlas detta i enlighet med vår Privacy Notice på grundval av vårt legitima intresse av att marknadsföra vårt varumärke och kommunicera med aktuella profiler.

4. I den utsträckning som tillåts enligt tillämpad lag samtycker du till att gottgöra, försvara och hålla oss ej skyldiga mot alla skulder, kostnader, kostnader, skador och förluster (inklusive juridiska och andra rimliga professionella kostnader och utgifter) som vi har lidit eller uppstått av eller i samband med något anspråk som görs mot oss av en tredje part som uppstår på grund av ett brott mot dina representationer och garantier som anges i klausul 2, din överträdelse av någon lag eller rättigheter för en tredje part, eller ditt inlämnande av innehåll som bryter mot dessa villkor.

5. Du samtycker till att du inte får betalt för användning av ditt innehåll enligt beskrivningen i dessa villkor.

6. Utomståendes immateriella rättigheter respekteras av oss och vi kommer inte medvetet att publicera innehåll av något slag som kränker andras immateriella rättigheter.

7. Dessa villkor kan uppdateras av oss utan föregående information. Läs igenom dessa villkor då och då för att säkerställa att du känner till den senaste versionen.

8. Dessa villkor ska utgöra hela avtalet mellan Oss och dig kring det berör. Varje avstånd från dessa villkor ska endast gälla om det är skriftligt och undertecknat av oss. Om någon del av dessa villkor är ogiltig eller inte verkställbar av en domstol med behörig jurisdiktion påverkas inte giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna eller delar av dem. Dessa villkor och deras verkställighet ska regleras av lagarna i det land där du bor och alla tvister kommer att hänvisas till och slutligen lösas av domstolarna i det land där du bor, exklusive, utan hänvisning till principerna för lagkonflikter därav eller sådana principer i någon annan jurisdiktion.

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka