Podręcznik instalacji

Jak skonfigurować przełącznik ściemniacza Hue Dimmer switch

Istnieją dwa sposoby podłączenia ściemniacza Hue Dimmer switch do systemu: za pomocą mostka Hue Bridge lub Bluetooth.

Połącz za pomocą mostka Hue Bridge

Połącz za pomocą Bluetooth

Połącz za pomocą mostka Hue Bridge

Dzięki mostkowi Hue Bridge możesz w pełni dostosować Hue Dimmer switch – a konfiguracja jest prosta.

Przed rozpoczęciem konfiguracji

Czy Twój mostek Hue Bridge jest połączony i dodany do aplikacji Hue?

Twój mostek Hue Bridge powinien być już podłączony, połączony z Wi-Fi i dodany do aplikacji Hue. Jeśli jeszcze nie jest, najpierw zainstaluj mostek Hue Bridge.

Dowiedz się, jak skonfigurować mostek Hue Bridge

Skonfiguruj ściemniacz Hue Dimmer switch za pomocą mostka Hue Bridge

  1. Otwórz aplikację Hue.
  2. Przejdź do karty Ustawienia i dotknij Akcesoria
Ustawienia

3. Kliknij Dodaj akcesorium.

Dodaj akcesorium

4. Dotknij opcji Hue Dimmer switch

5. Jeśli przełącznik ściemniacza Hue Dimmer switch ma plastikowy pasek wystający z komory baterii, usuń go. Przełącznik ściemniacza powinien migać na pomarańczowo. Jeśli nie ma plastikowego paska lub nie miga, naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień z tyłu, aż zacznie migać. 

Przełącznik ściemniacza Hue Dimmer switch

6. Gdy aplikacja Hue znajdzie przełącznik ściemniacza, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Można wybrać, który pokój lub strefę kontroluje przełącznik Hue Dimmer switch, a także jakie funkcje pełnią poszczególne przyciski. 

Hue Dimmer switch w aplikacji

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w konfiguracji przełącznika ściemniacza Hue Dimmer switch, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami lub skontaktuj się z działem pomocy technicznej Philips Hue.

Przełącznik Hue Dimmer switch – często zadawane pytania > 

Przejdź do sekcji Pomoc >

Połącz za pomocą Bluetooth

1. Przytrzymaj przełącznik Hue Dimmer switch w kierunku światła, którym chcesz sterować. Pozostań w odległości piętnastu centymetrów od światła. 

Dotknij przełącznika Hue Dimmer switch

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania przez trzy sekundy aż zielona lampka zacznie migać.

3. Powtórz dla maksymalnie 10 żarówek.

4. Aby usunąć światło z przełącznika ściemniacza Hue Dimmer switch, powtórz ten sam proces, ale przytrzymaj przycisk wyłączania przez 10 sekund.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności