Podręcznik instalacji

Jak skonfigurować inteligentny przycisk Hue Smart button

Inteligentny przycisk Hue Smart button można podłączyć do systemu na dwa sposoby: za pomocą mostka Hue Bridge lub przez Bluetooth.

Połącz za pomocą mostka Hue Bridge

Połącz za pomocą Bluetooth

Połącz za pomocą mostka Hue Bridge

Dzięki mostkowi Hue Bridge możesz w pełni dostosować inteligentny przycisk Hue Smart button – a konfiguracja jest prosta.

Przed rozpoczęciem konfiguracji

Czy Twój mostek Hue Bridge jest połączony i dodany do aplikacji Hue?

Twój mostek Hue Bridge powinien być już podłączony, połączony z Wi-Fi i dodany do aplikacji Hue. Jeśli jeszcze nie jest, najpierw zainstaluj mostek Hue Bridge.

Dowiedz się, jak skonfigurować mostek Hue Bridge

Skonfiguruj inteligentny przycisk Hue Smart button za pomocą mostka Hue Bridge

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Hue Smart button przez trzy sekundy, aby aktywować urządzenie. 
  2. Otwórz aplikację Hue.
  3. Przejdź do karty Ustawienia i dotknij Akcesoria
Ustawienia

4. Kliknij Dodaj akcesorium.

Dodaj akcesorium

5. Dotknij opcji Hue Smart button

6. Gdy aplikacja Hue znajdzie inteligentny przycisk Hue Smart button, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Można wybrać który pokój lub strefę kontroluje przycisk Hue Smart button, a także to, co robi.

Przycisk Hue Smart button

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w konfiguracji inteligentnego przycisku, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami lub skontaktuj się z działem pomocy technicznej Philips Hue.

Przycisk Smart Hue – Często zadawane pytania > 

Przejdź do sekcji Pomoc >

Połącz za pomocą Bluetooth

1. Naciśnij i przytrzymaj inteligentny przycisk Hue Smart button przez trzy sekundy, aż zacznie migać.

Przycisk Hue Smart button

2. Przytrzymaj inteligentny przycisk Hue Smart button w kierunku światła, którym chcesz sterować. Pozostań w odległości piętnastu centymetrów od światła. 

3. Powtórz dla maksymalnie 10 żarówek.

4. Aby usunąć światło z przycisku Hue Smart button, powtórz ten sam proces, ale przytrzymaj przycisk przez 10 sekund.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności