Podręcznik instalacji

Jak skonfigurować lampy za pomocą przełącznika Hue Dimmer switch lub przycisku Hue Smart button

Inteligentną lampę Hue można podłączyć do systemu na dwa sposoby: za pomocą mostka Hue Bridge lub przez Bluetooth.

Połącz za pomocą mostka Hue Bridge

Połącz za pomocą Bluetooth

Połącz za pomocą mostka Hue Bridge

Dzięki mostkowi Hue Bridge możesz uzyskać dostęp do pełnego zestawu funkcji inteligentnego oświetlenia – a konfiguracja jest prosta.

Przed rozpoczęciem konfiguracji

Czy Twój mostek Hue Bridge jest połączony i dodany do aplikacji Hue?

Twój mostek Hue Bridge powinien być już podłączony, połączony z Wi-Fi i dodany do aplikacji Hue. Jeśli jeszcze nie jest, najpierw zainstaluj mostek Hue Bridge.

Dowiedz się, jak skonfigurować mostek Hue Bridge

Czy lampa Hue została już zainstalowana?

Wkręć żarówki, podłącz lampy i włącz je. Jeśli nie masz pewności co do instalacji, zapoznaj się z dołączoną do nich instrukcją.  

Skonfiguruj lampę za pomocą mostka Hue Bridge

  1. Otwórz aplikację Hue.
  2. Przejdź do karty Strony głównej i dotknij ikonę trzech kropek (…).
Aplikacja Hue

3. Dotknij Dodaj światła.

Dodaj światła

4. Dotknij Wyszukaj. Jeśli aplikacja Hue nie może znaleźć światła, wprowadź numer seryjny produktu. 

Szukaj

5. Po znalezieniu nowego światła dotknij  Rozpocznij konfigurację. Możesz teraz nazwać nowe światła i przypisać im typ.

Dotknij i przytrzymaj

6. Przenieś nowe światła do istniejącego Pomieszczenia lub utwórz nowe.

7. Dołączone akcesorium jest już sparowane z lampą, więc można od razu korzystać z jego domyślnych ustawień. Jeśli jednak chcesz dostosować przełącznik Hue Dimmer switch lub przycisk Hue Smart button, musisz dodać go do aplikacji Hue. Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk resetowania znajdujący się z tyłu przełącznika Hue Dimmer switch lub przycisk Hue Smart button

8. W aplikacji Hue przejdź do karty Ustawienia i dotknij opcji Akcesoria.

9. Kliknij Dodaj akcesorium.

10. W zależności od posiadanego akcesorium dotknij opcji Hue Dimmer switch lub Hue Smart button. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Istnieje drugi sposób dodawania świateł w aplikacji Hue: przejdź do karty Ustawienia , dotknij opcji Światła, a następnie ikony plusa (+).

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w konfiguracji żarówki lub lampy, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami lub skontaktuj się z działem pomocy technicznej Philips Hue. 

Hue Bridge – często zadawane pytania

Aplikacja Hue – Często zadawane pytania

Przejdź do sekcji Pomoc >

Połącz za pomocą Bluetooth

Podłącz nawet 10 źródeł światła w jednym pomieszczeniu za pomocą aplikacji Philips Hue z funkcją Bluetooth – to najprostszy sposób na rozpoczęcie korzystania z inteligentnego oświetlenia.

Przed rozpoczęciem konfiguracji

Czy światło jest kompatybilne z technologią Bluetooth?

Sprawdź, czy na pudełku produktu znajduje się ikona Bluetooth, aby upewnić się, że ma on funkcję Bluetooth. Jeśli ikona Bluetooth nie jest widoczna, możesz podłączyć produkt do mostka Hue Bridge. 

Żarówka Bluetooth

Czy masz aplikację Hue?

Pobierz aplikację Hue ze sklepu App Store lub Google Play Store.

Czy lampy lub żarówki Hue zostały już zainstalowane?

Wkręć żarówki, podłącz lampy i włącz je. Jeśli nie masz pewności co do instalacji, zapoznaj się z dołączoną do nich instrukcją.

Podłączanie świateł do systemu Hue

  1. Upewnij się, że na urządzeniu mobilnym jest włączony Bluetooth.
  2. Otwórz aplikację Hue.
Skonfiguruj żarówkę lub lampę za pomocą Bluetooth

3. Przejdź do menu Ustawienia > Światła i dotknij ikony plusa (+) w prawym górnym rogu ekranu.

Przejdź do ustawień i świateł

4. Aplikacja Hue automatycznie odnajduje Twoje światła. Po odnalezieniu świateł i dołączonych do nich akcesoriów pojawiają się one na karcie Głównej.

5. Dołączone akcesorium jest już sparowane z lampą, więc możesz od razu używać go z ustawieniami domyślnymi. 

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w konfiguracji lampy, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami lub skontaktuj się z działem pomocy technicznej Philips Hue.

Przejdź do sekcji Pomoc >

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności