Försäljningsvillkor för butik

1. Om dessa villkor
2. Lägga en beställning
3. Priser
4. Betala för dina produkter
5. Leverans av dina produkter
6. Din rätt att returnera produkterna
7. Begränsad garanti
8. Vårt ansvar
9. Varor som inte är avsedda att återförsäljas eller exporteras
10. Integritet och dataskydd
11. . Inbäddad programvarulicens; äganderätt
12. Omständigheter bortom vår rimliga kontroll
13. Tillämplig lagstiftning och jurisdiktion
14. Kundstöd och kontakter med Signify
15. Kampanjer
16. Överlåtelse
17. Icke-avstående
18. Inga berättigade tredjeparter
19. Uppdelning av avtal

SÄLJVILLKOR FÖR PHILIPS HUE - SVERIGE

GENOM ATT LÄGGA EN ORDER PÅ PRODUKTER FRÅN DENNA HEMSIDA ELLER DENNA APP ACCEPTERAR DU OCH ÄR BUNDEN AV DESSA VILLKOR. DU FÅR INTE BESTÄLLA ELLER ERHÅLLA PRODUKTER FRÅN DENNA HEMSIDA ELLER APP OM (A) DU INTE SAMTYCKER TILL DESSA VILLKOR, (B) DU INTE ÄR ÄLDRE ÄN (i) MINST 18 ÅR ELLER (ii) ÄR MYNDIG OCH KAN INGÅ ETT BINDANDE AVTAL MED DET NEDAN ANGIVNA SIGNIFY-FÖRETAGET I SVERIGE, ELLER (C) INTE FÅR ANSLUTA TILL ELLER ANVÄNDA DENNA HEMSIDA ELLER APP ENLIGT GÄLLANDE LAG.

SIGNIFY-FÖRETAG:
Signify Sweden AB
PO BOX 164 85
SE-164 84 Stockholm
Sweden

Om dessa villkor
Dessa villkor (”Villkoren”) gäller vid köp och försäljning av produkter via Philips Hues hemsida eller Philips Hue appen (gemensamt ”Sidan”) för leverans i Sverige. Dessa Villkor kan när som helst ändras av det ovan angivna Signify-företaget (”Signify”) utan föregående meddelande, efter Signifys gottfinnande. Alla ändringar av Villkoren gäller enbart beställningar som har lagts efter sådana ändringar. Du bör läsa igenom dessa Villkor innan du köper produkter som är tillgängliga via Sidan.

Du bör noga läsa igenom Signifys Personuppgiftsmeddelande innan du lägger en beställning på produkter via denna Sida (se avsnitt 10 nedan). 

För Philips Hue-produkter gäller, för din åtkomst och ditt bruk av programvara som är inbäddad i sådana produkter, din åtkomst och ditt bruk av appen som hämtas till din mobil eller surfplatta, samt de tjänster och funktioner som är tillgängliga för sådana produkter via Sidan, villkoren i de tillämpliga användarvillkoren för den aktuella Philips Hue-produkten (som finns i tillgängliga i appen).

Lägga en beställning
När du lägger en beställning skapas ett giltigt, bindande och verkställbart avtal mellan dig och Signify som styrs av dessa Villkor. Signify skickar ett e-postmeddelande till dig som bekräftar att beställningen har mottagits. Det innehåller beställningsnumret och detaljer om de produkter du har beställt.

Även om Signify gör allt i sin makt för att leverera de produkter som listas i Signifys orderbekräftelse kan det finnas tillfällen då Signify inte kan leverera produkterna, t.ex. på grund av att (i) sådana produkter inte längre tillverkas eller inte finns i lager eller inte är tillgängliga för tillfället, (ii) Signify inte kan få fram relevanta komponenter eller (iii) det angivna priset var fel. I sådana fall kontaktar Signify dig och kan föreslå alternativa produkter som du kanske vill köpa (till samma pris eller ett annat). Om priset var fel kommer Signify att meddela dig det riktiga priset. Om du inte accepterar Signifys ersättningsförslag eller prisändring kommer Signify att annullera beställningen och betala tillbaka de pengar som du kan ha betalat till Signify för beställningen. 

Priser
Alla priser, rabatter och kampanjer som publiceras på Sidan kan ändras utan föregående meddelande. Priserna anges i den lokala valutan. Det pris som debiteras för en produkt är det pris som gäller vid den tidpunkt då beställningen läggs och anges på fakturan. Prisökningar gäller bara beställningar som läggs efter sådana ändringar. För personer hemmahörande i Europeiska unionen ingår moms i det listade 2 produktpriset. Priserna inkluderar emellertid inte nödvändigtvis aktuella lokala skatter och tullar, t.ex. aktuella statliga säljskatter för personer hemmahörande i USA, eller avgifter för transport. Alla sådana skatter och avgifter läggs på nettot för varorna och anges i kundvagnen innan du genomför köpet samt i bekräftelsebrevet per e-post. Signify försöker visa korrekta prisuppgifter, men Signifys uppgifter kan ibland oavsiktligt ha typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som gäller pris och tillgänglighet. Signify förbehåller sig rätten att korrigera alla fel, felaktigheter och utelämnanden när som helst. Om du betalar med kreditkort kommer totalbeloppet för hela beställningen stå på kontoutdraget i din lokala valuta.

Betala för dina produkter
Signify bestämmer helt över betalningsvillkoren, och såvida inget annat har avtalats med Signify skriftligt måste Signify erhålla betalningen vid den tidpunkt då du lägger beställningen. Du kan betala för dina produkter med de betalningsmetoder som är tillgängliga som betalningsalternativ i kassan. Du framhåller och intygar att (i) kreditkortsuppgifterna du lämnar till Signify är sanna, korrekta och kompletta, (ii) du har rätt att använda kreditkortet för köpet, (iii) avgifter som du ådrar dig betalas av ditt kreditkortsföretag, och (iv) du kommer att betala de avgifter som du ådrar dig enligt de anslagna priserna som beskrivs i avsnitt 3 ovan. 

Underlättande av betalningar. Signify har ingått avtal med den externa tjänsteleverantören Luzern Technology Solutions Limited för att utföra vissa tjänster som rör behandling av betalningar, däribland kortbehandling, valutaväxling, identitetsverifiering, bedrägerianalys och lag- och regelefterlevnad. Därför kan Signify komma att lämna ut dina person- eller transaktionsuppgifter till den externa tjänsteleverantören när så krävs för att utföra sådana tjänster. Sådan överföring av person- eller transaktionsuppgifter styrs av Signifys Integritetspolicy som framgår av avsnitt 10 nedan, samt av den externa tjänsteleverantörens integritetspolicy som hittas här: https://luzern.co/privacy-policy/

Leverans av dina produkter
Signify ordnar med leverans (men inte installation) av produkterna till dig. Se den enskilda produktsidan för specifika leveransmöjligheter. Signify kan skicka det du har beställt i flera separata leveranser.

Rätten till dina produkter övergår till dig (a) när du betalar Signify eller (b) när vi levererar produkterna till dig, vad som än inträffar senast. Risken för förlust av och skada på dina produkter kommer att övergå till dig när produkten levererats till dig. Avsändnings- och leveransdatum är bara uppskattningar och går inte att garantera. Signify har inget ansvar för eventuella leveransförseningar.

Signify anlitar ett transportbolag för leverans av produkterna. Så fort transportbolaget tar emot produkterna skickar Signify ett e-postmeddelande till dig med ett spårningsnummer, så att du kan spåra leveransen. Observera att vi för närvarande bara levererar till de länder som anges på Sidan. Vi tar inte mot beställningar som är tänkta att levereras utanför dessa länder.

Din rätt att returnera produkterna
Du har fjorton (14) dagars ångerrätt efter att du har mottagit produkten då du utan att behöva ange något skäl har rätt att ångra dig och häva köpet. Om du beställer flera produkter med separat leverans, inleds ångerperioden då du mottar den sista produkten i beställningen. Kontakta https://www.philips-hue.com/support#contact för att informera oss om att du vill häva köpet. Du måste returnera produkterna till oss så snart som möjligt, men alltid inom fjorton (14) dagar efter meddelandet om att du har hävt köpet. 3 Du hittar all relevant information om våra returrutiner i beställningsbekräftelsen. Vi skickar en bekräftelse så fort vi har tagit emot hävningsmeddelandet. Du behöver bara betala för returportot om vi uttryckligen har informerat dig vid köptillfället om att du måste betala denna kostnad. Återbetalningen av priset som har betalats för de returnerade produkterna och eventuella betalda returfraktkostnader sker inom fjorton (14) dagar efter hävningsmeddelandet, förutsatt att vi har tagit mot produkterna inom denna period, eller att du har skickat oss bevis på att du har returnerat dem. Vi använder samma betalningsmetod som den du använde då du betalade oss. Observera att vi har rätt att dra av en värdeminskning från det totalt återbetalade beloppet. En värdeminskning sker om produkten eller förpackningen har skadats och/eller produkten uppenbart har använts. Grundprincipen här är att du ska kunna undersöka produkten på samma sätt som du skulle göra i en butik. Vi kontaktar dig om vi anser att en värdeminskning är påkallad.

Utöver, och utan att begränsa, lagstadgade returrättigheter/ångerrättsperioder godkänner Signify att du returnerar produkterna (detta gäller ej produkter som på Sidan betecknas vara under slutrea eller inte får returneras) mot återbetalning av inköpspriset, förutsatt att returen sker inom den aktuella perioden som anges i Signifys Returpolicy, som finns på: https://www.philips-hue.com/shopreturns med uppvisande av kvitto, och förutsatt att sådana produkter returneras i ursprungligt skick. Inled returprocessen genom att läsa informationen om retur av produkter, som finns på Sidan.

Du ansvarar för kostnaderna för porto och hantering för returnerade artiklar såvida inget annat anges. Du står för risken för att förlust av artiklarna under transport. 

Återbetalningen krediteras till samma betalningsmetod som ursprungsköpet gjordes med på Sidan.

För returer av defekta artiklar gäller tillverkarens garanti (se avsnitt 7) som medföljer produkten eller som anges i detalj i produktens beskrivning på Sidan.

Begränsad garanti
Nedan följer en förklaring av Signifys Standardproduktgaranti. SIGNIFYS STANDARDPRODUKTGARANTI GÄLLER UTÖVER OCH PÅVERKAR INTE DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING. Kontakta oss om något är fel med din produkt. Vi undersöker då om du har några lagstadgade rättigheter eller är berättigad till avhjälpande enligt vår Standardproduktgaranti.  

I de flesta fall säljs Signifys produkter med en gällande begränsad standardgaranti, som antingen medföljer produkten eller som finns publicerad på Sidan som standardgarantin som gäller för produkten (”Standardproduktgarantin”). För alla produkter som Signify säljer som inte omfattas av en gällande Standardproduktgaranti garanterar Signify att produktens maskinvarukomponenter ska vara fria från sådana material- och tillverkningsdefekter som gör att produkten inte fungerar i allt väsentligt i två (2) år efter leveransen när den används enligt anvisningarna och enligt specifikationerna som Signify har lämnat, med hänsyn tagen till produktens sammantagna prestationsförmåga och baserat på upp till 3 timmars snittanvändningstid per dag/7 dagar per vecka. Signify ger ingen garanti på produktens programvaruelement eller produkter från en tredje part.

Om inget annat avtalats skriftligt ger Signify ingen garanti på produkter, programvara, appar eller tjänster från en tredje part. Du tillstår att vissa licensavtal för slutanvändare, användningsvillkor, tjänstvillkor eller liknande villkor kan begränsa garantiperioden för alla relaterade eller nödvändiga programvaror (däribland webb- eller mobilappar).

Om inget annat anges i Standardproduktgarantin gäller följande, (i) om du har ett giltigt garantianspråk ska du skyndsamt meddela Signify detta före utgången av garantiperioden; (ii) om du har ett giltigt 4 garantianspråk ska Signify, inom rimlig tid, efter Signifys eget gottfinnande, reparera produkten eller erbjuda en utbytesprodukt; (iii) om en produkt inte går att reparera eller ersätta, trots Signifys rimliga insatser, ska Signify betala tillbaka en skälig summa till dig för köpet av produkten; (iv) reparationer, utbyten eller avhjälpande utökar eller förlänger inte den ursprungliga garantiperioden; (v) ersättningsprodukter som Signify tillhandahåller kan ha smärre avvikelser i fråga om design och/eller specifikationer som inte påverkar den ersatta produktens funktion; (vi) om ditt garantianspråk inte är giltigt ska du betala för transportkostnaderna för den returnerade produkten; (vii) Signifys garanti täcker inte produkter som inte har installerats korrekt eller inte använts enligt användarhandböcker och andra anvisningar från Signify. För tydlighetens skull ansvarar Signify under inga omständigheter för kostnader i samband med avinstallation, borttagning eller utbyte av produkten, inklusive arbetskostnaderna för detta.

Du godtar och samtycker till att viss funktionalitet hos en produkt kan vara avhängig tillgängligheten av, och den korrekta funktionen hos, tredje part i form av tillverkare och tjänsteleverantörer, bland annat kan funktionaliteten påverkas av anslutnings- och kommunikationsenheter och tjänster från leverantörer och mobiloperatörer. Detta är utanför Signifys kontroll, och Signify har inget ansvar för funktionen (eller bristen på funktion) hos sådana tjänster eller enheter från tredje part.

Vårt ansvar
Inget i dessa Villkor ska begränsa eller utesluta Signifys ansvar för dödsfall eller personskador som orsakas av Signifys grova oaktsamhet, avsiktliga försummelse, eller bedrägeri. 

Med förbehåll för ovan nämnda ansvar (i) ska Signify inte vara ansvarigt för någon förlust av inkomst, förlust av intäkter, förlust av avtal, förlust av data eller för några indirekta skador, följdskador, ideella skadestånd eller särskilda förluster eller skador av något slag (däribland advokatkostnader) hur de än uppstår och oavsett om de orsakats av otillåtna handlingar (däribland oaktsamhet), avtalsbrott eller något annat; och (ii) Signifys maximala samlade ersättningsansvar vare sig det gäller avtal, otillåten handling (däribland oaktsamhet) eller något annat ska under inga omständigheter överskrida beloppet som du har att betala för Produkten/Produkterna i fråga.

Om du som konsument skyddas av obligatoriska lagstadgade konsumenträttigheter i det land du bor i ska inget i dessa Villkor begränsa eller utesluta Signifys ansvar gentemot dig vid händelse av brott mot sådana rättigheter.

Varor som inte är avsedda att återförsäljas eller exporteras
Vissa transaktioner kan vara underställda export- eller importkontrollagar och föreskrifter som förbjuder eller begränsar (vidare)export eller överföring av vissa artiklar till vissa länder, bolag eller enskilda personer, t.ex. FN:s, EU:s och USA:s lagar och förordningar (”Exportföreskrifterna”). (Vidare)Export eller överföring av produkter är i alla avseenden underställda de aktuella Exportföreskrifterna och jurisdiktionen hos de relevanta myndigheterna som ansvarar för Exportföreskrifterna. Om någon sådan (vidare)export eller överföring kräver en exporteller importlicens, eller om (vidare)export eller överföring i andra avseenden är förbjudet eller begränsat enligt Exportföreskrifterna, kan Signify, efter eget gottfinnande, upphäva Signifys åligganden till dig tills en sådan licens beviljats, eller under den tid eventuella begränsningar eller förbjud varar, eller avbryta (den relevanta delen av) försäljningen utan att ådra sig något ansvar. 

Integritet och dataskydd
Alla personuppgifter kommer att behandlas i enlighet av vad som följer av vår Personuppgiftsmeddelande nedan: Privacy Notice.

Inbäddad programvarulicens; äganderätt
Signify är och ska förbli den enda och exklusiva ägaren till alla immateriella rättigheter (däribland patent, bruksmodeller, registrerade och icke registrerade 5 formgivningar, upphovsrätt, varumärken, domännamn, affärshemligheter, know-how, rätt till halvledares kretsmönster och IC-topografiska rättigheter och alla registreringar, ansökningar, förnyelser, förlängningar, kombinationer, uppdelningar, fortsättningar eller återutfärdanden av det föregående), både nu och hädanefter existerande (däribland, utan begränsning, alla förbättringar av eller ändringar av dem), hur och av vem de än har tänkts ut eller utvecklats, vare sig de reducerats till fysisk form eller reducerats till praxis, avseende alla produkter som säljs eller erbjuds till försäljning enligt dessa Villkor (gemensamt kallat ”Immateriella rättigheter”). Du får inte använda Signifys Immateriella rättigheter i din marknadsföring, dina meddelanden, dina publikationer eller något annat verk utan föregående skriftligt tillstånd från Signify. Du får inte ta bort, försöka dölja, utplåna, täcka eller ändra något Signify-märke eller något annat märke eller lägga till något Signify-märke eller annat märke på något material som tillhandahålls av Signify eller på någon produkt eller dess förpackning. Du får inte registrera eller använda något varumärke som kan förväxlas med Signifys Immateriella rättigheter.

Omständigheter bortom vår rimliga kontroll
Signify gör allt i sin makt för att utföra sina åtaganden när en beställning har bekräftats. Men Signify kan inte hållas ansvarigt för förseningar eller underlåtenhet att uppfylla åtaganden om sådana förseningar eller underlåtenheter beror på omständigheter som är bortom vår kontroll, däribland men inte begränsat till force majeure, jordbävningar, eldsvådor, översvämningar, krig, civil eller militär oro, terroristhandlingar, sabotage, strejker, epidemier, pandemier, upplopp, elavbrott, tekniska fel på eller förluster av maskinvara/programvara, eller någon annan orsak, vare sig de liknar eller inte liknar något av de föregående, som Signify inte kunde ha förhindrat genom rimliga försiktighetsåtgärder. I händelse av försening kommer Signify att uppfylla sina åtaganden så fort som Signify rimligen kan.

Tillämplig lagstiftning och jurisdiktion
Dessa Villkor och alla krav som uppkommer på grund av eller relaterat till dessa Villkor, eller ditt köp av produkter enligt dessa Villkor, är underställda lagarna i den jurisdiktion där du bor, oaktat din jurisdiktions principer för lagval eller lagkonflikter. Förenta nationernas konvention om avtal för internationell försäljning av varor gäller inte.

Bortsett från när det är förbjudet, och utan begränsning av lagstadgade konsumenträttigheter, samtycker du till att alla tvister, krav och domstolsprocesser som uppkommer direkt eller indirekt på grund av eller i relation till ditt bruk av Sidan och/eller köpet av produkterna ska lösas enskilt, utan grupptalan, och endast i laga forum i Sverige. Om du har ett klagomål ber vi dig kontakta oss via https://www.philips-hue.com/support#contact. Om du anser att ditt klagomål inte behandlas korrekt kan du – men är inte förpliktad att – använda plattformen för tvistlösning på nätet, som finns på: http://ec.europa.edu/odr. Alla krav måste lämnas in inom ett (1) år efter att kravet uppstått, i den omfattning detta är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

Kundstöd och kontakter med Signify
Om du vill lämna in ett garantikrav eller vill ha hjälp med något annat kan du besöka länken nedan där det finns kontaktuppgifter till Signify för platsen du bor på: https://www.philips-hue.com/support#contact

Förutom vad som uttryckligen nämns ovan ska alla meddelanden du skickar till Signify sändas via https://www.philips-hue.com/support#contact För meddelanden som Signify skickar till dig accepterar du att ta mot dem och annan kommunikation genom att Signify anslår meddelanden på Sidan, skickar ett epostmeddelande till e-postadressen som du har anmält, eller postar ett meddelande till dig till din faktureringsadress. Du samtycker till att alla överenskommelser, meddelanden, yttranden och annan kommunikation som Signify överlämnar till dig i enlighet med föregående mening uppfyller alla rättsliga krav på att sådan kommunikation ska ske skriftligt. Meddelande ska anses ha getts (i) 24 timmar efter att meddelandet har anslagits på Sidan eller att ett elektroniskt meddelande skickas, såvida inte den avsändande parten får besked om att meddelandet inte nådde mottagaren, eller (ii) om meddelandet skickas per post, tre 6 dagar efter avsändandet. Du samtycker till att en tryckt version av dessa Villkor och alla meddelanden som lämnas i elektronisk form ska kunna upptas till prövning i rättsliga- eller administrativa förfaranden som grundar sig på eller har att göra med dessa Villkor i samma utsträckning och underställt samma villkor som andra affärsdokument och register som ursprungligen är framställda och upprätthållna i tryckt form.

Kampanjer
Eventuella kampanjer som görs tillgängliga via Sidan kan lyda under regler som skiljer sig från dessa Villkor. Om du deltar i någon kampanj ska du gå igenom de aktuella reglerna samt Signifys Integritetspolicy. Om reglerna för en kampanj inte stämmer överens med dessa Villkor är det kampanjens regler som gäller. Vi kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sidan som kan påverka priserna och som styrs av villkor som är separata från dessa Villkor. Om det föreligger en konflikt mellan en kampanjs villkor och dessa Villkor, är det kampanjens villkor som gäller.

Överlåtelse
Du får inte överlåta några av dina rättigheter eller delegera några av dina skyldigheter enligt dessa Villkor utan Signifys föregående skriftliga godkännande. Alla påstådda överlåtelser eller delegeringar som bryter mot detta avsnitt gäller inte. Ingen överlåtelse eller delegering frigör dig från någon av dina skyldigheter enligt dessa Villkor.

Icke-avstående
Om Signify inte gör gällande någon rättighet eller någon bestämmelse i dessa Villkor innebär det inte att Signify avstår från att göra denna rättighet eller bestämmelse gällande i framtiden. Avståendet från en rättighet eller en bestämmelse är endast giltig om detta sker skriftligt och undertecknas av en auktoriserad representant för Signify.

Inga berättigade tredjeparter
Dessa Villkor ger inte och är inte avsedda att ge några rättigheter eller åtgärdsmöjligheter till någon annan person än du.

Uppdelning av avtal
Om någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig, olaglig, eller inte verkställbar ska denna bestämmelse anses avskild från dessa Villkor och påverkar inte giltigheten eller verkställigheten hos de återstående bestämmelserna i dessa Villkor.

v. November 2020

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka