Specifikationer

Produktens mått och vikt

Längd på strömkabeln

3 m

Service

Garanti

2 år

Kompatibilitet

Philips Hue-app

IOS 15 och senare

Android 10.0 och senare

Kompatibel med Hue Secure

Ja

Defined support period

5 years, except 3 years for Hue Bridge (see “End of Support Policy”)

Förpackningens mått och vikt

EAN/UPC – produkt

8720169160811

Nettovikt

0,09 kg

Bruttovikt

0,11 kg

Höjd

100 mm

Längd

25 mm

Bredd

115 mm

Materialnummer (12NC)

929003563201

Övrigt

Användarhandbok

Kassering av produkten

I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa

Isärtagning

Det finns ingen information om isärtagning

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka