Går det att kapa LED-ljuslister?

LED-lister uppskattas för sin mångsidighet och flexibilitet, särskilt eftersom de kan kapas för att passa olika områden i ditt hem. Oavsett om du vill lägga till extra belysning över köksbänken eller en bakgrundsbelysning för din TV kan LED-listerna trimmas så att de passar dina behov och ditt utrymme.

Tips för kapning av en LED-list

Även om LED-lister är anpassningsbara är det viktigt att du kapar dem på rätt ställe så att de fortsätter fungera. LED-lister består av flera olika kretsar. De angivna kaplinjerna markerar slutet på en krets och början på en annan. Du bör därför bara kapa längs dessa linjer, som vanligtvis ligger mellan kopparprickar.

Fortsätter LED-listen att fungera om man kapar den?

LED-lister – samt vissa Hue-ljuslister – fortsätter att fungera efter kapningen, förutsatt att du bara kapar längs de markerade kaplinjerna. Många får problem med sina ljuslister om de kapar utanför dessa linjer. Kaplinjerna är även den säkraste platsen för att kapa LED-lister eftersom kretsarna här är stängda.

Kapa och återanvända Hue-ljuslister

Vill du återanvända den avkapade delen av en LED-list? Inga problem – i synnerhet inte med Hue-ljuslist V4 som levereras med en kontakt som används för att återanvända kapade delar med andra Hue-ljuslister. Det innebär att överblivna bitar inte går till spillo och att du kan anpassa placeringen av LED-listerna ytterligare.

Så här böjer du en LED-list

LED-lister är utformade för att böjas med lätthet. Om du vill böja ljuslisten runt ytor, eller runt baksidan av TV- eller datorskärmen, finns det två alternativ för att göra det på ett effektivt sätt.

Böja en LED-list direkt

Den enklaste tekniken är att böja LED-listen direkt, men det är viktigt att bara böja längs de angivna kaplinjerna för att undvika att skada ljusbandet. Hue-ljuslister har tydliga linjer som hjälper dig att göra detta.

Använd en kontakt för att böja ljuslisten 90 grader

Om du vill att ljuslisten ska gå runt ett rätvinkligt hörn, till exempel längs hörnet på en köksbänk eller följa med längs stegen i en trappa, är det bästa sättet att använda en hörnkontakt. Hörnkontakterna är L-formade och gör att du enkelt kan ansluta två stycken LED-lister. De ger ett bättre slutresultat jämfört med att försöka böja ljuslister runt rätvinkliga hörn på fri hand.

Hue-ljuslister har även den fördelen att de är smarta. Philips Hue fungerar med antingen Bluetooth eller en Hue Bridge – du kan styra LED-listerna med båda oavsett hur du placerar dem.

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka