Hur ska jag placera vägglampor?

När du installerar vägglampor ska du först välja väggar. Mät väggarnas höjd och bredd och avgör var mitten befinner sig. Häng upp lamporna runt ögonhöjd för att minska bländning och placera dem längs väggarna med jämna avstånd. 

Höjd på vägglampor i vardagsrum

När du installerar väggbelysning ska du vara noga med i vilken höjd belysningen sätts upp. Vid placering av lampor på cirka 5,5 fots avstånd från golvet placeras de i en behaglig ögonhöjd för de flesta människor, men det finns några undantag från den här regeln. Om du har mycket högt i tak (eller om du är under eller över genomsnittslängd) kan det vara bra att placera dem lite högre eller lägre för att inte glödlampor eller kablar ska synas. 

Placering av väggbelysning i vardagsrummet

Även om en vägglampa ser bra ut på egen hand, kan rummet få mer symmetri och balans om du hänger upp vägglampor i par. Om du har två lampor kan du placera dem på samma avstånd från kanterna på din vägg, ungefär en tredjedel av väggen mot mitten. Om du vill ha mer än två lampor kan du sprida ut dem på väggen med jämnt avstånd. 

Är du ovan att hänga upp armaturer? Placera en bit tejp på baksidan av armaturen och markera sedan var hålen för skruvarna finns. Fäst tejpen på väggen, se till att hålen är i nivå och borra på de platser du har markerat!

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka